משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשנ"ה - ה'תשנ"ו


Alphabetical Listing
 Ajzenszmidt, יוסף
 Ash, שמעון
 Broh, אשר
 Broh, בצלא-ל
 Cylich, שמאי
 Frenkel, שמחה
 Goldman, שמעון
 Goldschmiedt, Ori
 Gordon, יוחנן
 Groner, יוסף
 Groner, לוי מנחם מענדל
 Hecht, מנחם מענדל
 Jedwab, חיים שמואל
 Kaminetzky, משה
 Klein, אברהם אשר
 Klein, שלום בער
 Lebenholc, ישרא-ל ברוך
 Mochkin, פרץ שלמה
 Raitman, פנחס
 Raitman, שמואל
 Rapp, יצחק
 Raskin, יצחק
 Raskin, שניאור זלמן
 Spigler, יוסף יצחק
 Susskind, בנימין לייב
 Szmerling, דוד לייב
 Waks, 'יהודה חנני


123456789101112 
     Blecher, דוד
  Blecher, לוי
        Deutsch, שמואל
       Feiglin, יצחק
        Goldschmiedt, יהודה
    Gordon, בנימין ליפמאן
  Gorelik, שלום
   Mochkin, Ari
      New, שמעון
   Sabbah, מנחם
   Tatarka, אברהם
  Waks, חיים שמחה
        Waks, אברהם שלום
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)