משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשנ"ו - ה'תשנ"ז


Alphabetical Listing
2Adre, מאיר
6Ajzensmidt, ברוך שלום
333Ajzensmidt, יוסף
1Ajzensmidt, ישרא-ל
65Ajzensmidt, מנחם מענדל
136Ash, שמעון
328Avtzon, בן-ציון
25Barber, דוב בער
64Beckman, אדם צבי
3Belfer, יעקב
160Blecher, דוד
230Blecher, לוי
147Blecher, מנחם
50Blecher, שניאור זלמן
344Broh, אשר
114Broh, בצלא-ל
163Broh, שניאור
7Broner, שמשון
1Brown, אלחנן
72Cohen, ישרא-ל
81Cowen, חיים
147Cowen, ישרא-ל
156Cylich, שמאי
11Deutsch, שמואל
147Douek, יוסף
114Esakoff, אשר
32Feiglin, Eli
18Feiglin, יעקב
21Feiglin, יצחק
8Frenkel, דוד
162Frenkel, מנחם
57Frenkel, שמחה
312Frenkel, שניאור זלמן
57Garfield, יונה
11Gavrieli, Shay
34Gelman, 'זכרי
2Glasman, אליעזר
147Glick, ישרא-ל
147Gold, גלעד
18Goldman, אפרים
122Goldman, מרדכי
30Goldman, שמעון
117Goldschmiedt, Ori
160Goldschmiedt, יהודה
122Gordon, בנימין ליפמאן
385Gordon, יוחנן
1Gordon, יעקב
180Gordon, מנחם מענדל
330Gorelik, שלום
206Graj, שלום דובער
70Graj, שמואל
228Groner, יוסף
539Groner, לוי מנחם מענדל
7Grosberg, בנימין
4Gross, הירש צבי
1Grossman, גבריא-ל
250Gutnick, איסר
1523Hanovitch, אליהו
202Hanovitch, זלמן
29Hasofer, שלום בער
134Hecht, מנחם מענדל
1100Heidingsfeld, לוי
4Israel, Avi
38Kaminetsky, דוד
42Kaminetsky, ראובן
341Kaminetzky, אליהו
215Kaminetzky, משה
26Kesser, אלטער
85Klein, אברהם אשר
241Klein, שלום בער
32Krasnjanski, מנחם מענדל
1227Lebenholc, ישרא-ל ברוך
93Levin, 'גדלי
1425Levin, ישרא-ל
347Levin, מנחם מענדל
174Mochkin, Ari
30Mochkin, חיים
192Mochkin, פרץ שלמה
355Moshel, אהרון
1Neubauer, דוד שמעון
127New, דוד
20New, ישרא-ל
18New, שמעון
15Pilcer, אריא-ל
540Raitman, שמואל
234Rapp, יצחק
79Rapp, מנחם
474Raskin, ישרא-ל
118Raskin, מיכא-ל
61Raskin, מענדל
36Raskin, שניאור זלמן
17Riesenberg, גרשון
18Rimler, מנחם מענדל
105Ross, משה
17Rozenfeld, נתן
273Sabbah, מנחם
154Schneier, Yossi
3Schonberger, שמואל
7Schwarcz, אברהם
42Serebryanski, יוסף שמואל
46Serebryanski, לוי
59Serebryanski, משה
887Shusterman, לוי יצחק
158Solowiejczyk, אליעזר
58Spigler, יוסף יצחק
36Spigler, שמעון
78Super, פנחס
3Super, שמואל
75Susskind, בנימין לייב
19Susskind, שמעון
21Sziewicz, ארי' לייב
130Szkovsky, Ron
708Szmerling, דוד לייב
43Tatarka, אברהם
2Tatarka, שמואל
204Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
147Teleshevsky, חיים
71Teleshevsky, יוסף
62Voskoboinik, אברהם
51Waks, אברהם שלום
21Waks, דוב בער
110Waks, חיים שמחה
198Waks, 'יהודה חנני
11Waks, ישרא-ל
8Welis, שמואל
32Werdiger, ברוך
61Winner, אברהם
43Wolf, ישרא-ל
441Wolf, מנשה
450Yurkowicz, ברוך
Numerical Order
1523Hanovitch, אליהו
1425Levin, ישרא-ל
1227Lebenholc, ישרא-ל ברוך
1100Heidingsfeld, לוי
887Shusterman, לוי יצחק
708Szmerling, דוד לייב
540Raitman, שמואל
539Groner, לוי מנחם מענדל
474Raskin, ישרא-ל
450Yurkowicz, ברוך
441Wolf, מנשה
385Gordon, יוחנן
355Moshel, אהרון
347Levin, מנחם מענדל
344Broh, אשר
341Kaminetzky, אליהו
333Ajzensmidt, יוסף
330Gorelik, שלום
328Avtzon, בן-ציון
312Frenkel, שניאור זלמן
273Sabbah, מנחם
250Gutnick, איסר
241Klein, שלום בער
234Rapp, יצחק
230Blecher, לוי
228Groner, יוסף
215Kaminetzky, משה
206Graj, שלום דובער
204Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
202Hanovitch, זלמן
198Waks, 'יהודה חנני
192Mochkin, פרץ שלמה
180Gordon, מנחם מענדל
174Mochkin, Ari
163Broh, שניאור
162Frenkel, מנחם
160Blecher, דוד
160Goldschmiedt, יהודה
158Solowiejczyk, אליעזר
156Cylich, שמאי
154Schneier, Yossi
147Blecher, מנחם
147Cowen, ישרא-ל
147Douek, יוסף
147Glick, ישרא-ל
147Gold, גלעד
147Teleshevsky, חיים
136Ash, שמעון
134Hecht, מנחם מענדל
130Szkovsky, Ron
127New, דוד
122Goldman, מרדכי
122Gordon, בנימין ליפמאן
118Raskin, מיכא-ל
117Goldschmiedt, Ori
114Broh, בצלא-ל
114Esakoff, אשר
110Waks, חיים שמחה
105Ross, משה
93Levin, 'גדלי
85Klein, אברהם אשר
81Cowen, חיים
79Rapp, מנחם
78Super, פנחס
75Susskind, בנימין לייב
72Cohen, ישרא-ל
71Teleshevsky, יוסף
70Graj, שמואל
65Ajzensmidt, מנחם מענדל
64Beckman, אדם צבי
62Voskoboinik, אברהם
61Raskin, מענדל
61Winner, אברהם
59Serebryanski, משה
58Spigler, יוסף יצחק
57Frenkel, שמחה
57Garfield, יונה
51Waks, אברהם שלום
50Blecher, שניאור זלמן
46Serebryanski, לוי
43Tatarka, אברהם
43Wolf, ישרא-ל
42Kaminetsky, ראובן
42Serebryanski, יוסף שמואל
38Kaminetsky, דוד
36Raskin, שניאור זלמן
36Spigler, שמעון
34Gelman, 'זכרי
32Feiglin, Eli
32Krasnjanski, מנחם מענדל
32Werdiger, ברוך

This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)