משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשנ"ז - ה'תשנ"ח


Alphabetical Listing
 Adelist, מרדכי
 Ajzensmidt, מנחם מענדל
 Ash, שמעון
 Avtzon, בן-ציון
 Blecher, דוד
 Blecher, לוי
 Blecher, שניאור זלמן
 Broh, אשר
 Broh, בצלא-ל
 Broh, שניאור
 Cohen, ישרא-ל
 Cowen, חיים
 Cylich, שמאי
 Deutsch, ישרא-ל
 Douek, אהרון
 Esakoff, אשר
 Feiglin, Eli
 Feiglin, יצחק
 Frenkel, שמחה
 Frenkel, שניאור זלמן
 Gavrieli, Shay
 Goldman, מרדכי
 Goldman, שמעון
 Gordon, בנימין ליפמאן
 Gordon, יוחנן
 Gordon, מנחם מענדל
 Gorelik, שלום
 Graj, שמואל
 Greenwald, יהודה לייב
 Groner, יוסף
 Groner, לוי מנחם מענדל
 Grossbaum, יוסף יצחק
 Gutnick, אשר
 Hanovitch, אליהו
 Hanovitch, זלמן
 Hasofer, בצלאל
 Hasofer, יואל שמואל
 Heidingsfeld, זלמן
 Heidngsfeld, שמעון
 Henenberg, יעקב שמעון
 Israel, Avi
 Jedwab, חיים שמואל
 Klein, אברהם אשר
 Klein, שלום בער
 Lebenholc, ישרא-ל ברוך
 Levin, 'גדלי
 Levin, מנחם מענדל
 Loebenstein, אליהו
 Loebenstein, משה
 Mochkin, Ari
 Mochkin, פרץ שלמה
 Moshel, אהרון
 Moshel, נתנא-ל
 New, דוד
 Raskin, ישרא-ל
 Raskin, מענדל
 Raskin, שניאור זלמן
 Rimler, אברהם
 Rosenfeld, חנוך
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, מנחם
 Schneier, Yossi
 Serebryanski, לוי
 Serebryanski, משה
 Shusterman, לוי יצחק
 Silcove, שמואל
 Spigler, יוסף יצחק
 Super, פנחס
 Super, שמואל
 Susskind, בנימין לייב
 Szmerling, דוד לייב
 Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
 Trebish, דוב זלמן
 Voskoboinik, אברהם
 Waks, דוב בער
 Waks, 'יהודה חנני
 Welis, שמואל
 Winner, אברהם
 Wolf, מנשה
 Wolf, שאול
 Yurkowicz, ברוך


123456789101112 
 Adler, יהודה
   Ajzensmidt, ברוך שלום
   Bartak, יהושע
       Belfer, יעקב
           Broh, ברוך
      Cylich, Yosl
       Glasman, אליעזר
         Gordon, ישרא-ל
  Gross, הירש צבי
   Gutnick, משה
         Hamershmidt, Alon
     Hasofer, שלום בער
 Kaminetsky, ראובן
      Kaminetzky, דוד
          Kesser, אלטער
       Krinsky, 'שמעי
     Krinsky, אליעזר
         Luybarski, רפאל
        Mochkin, Yossi
    Mochkin, חיים
 Neubauer, דוד שמעון
         Rimler, מנחם מענדל
         Rubin, ארי' דוד
     Shepes, חגי
          Stoliarski, מרדכי
  Sziewicz, ארי' לייב
      Tatarka, שמואל
 Waks, חיים שמחה
     Waks, אברהם שלום
       Wolf, יוסף
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)