משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט


Alphabetical Listing
 Adelist, אהרון מענדל
 Adelist, אליעזר
 Adelist, מרדכי
 Ajzensmidt, מנחם מענדל
 Ajzenszmidt, יוסף
 Avtzon, בן-ציון
 Barber, דוב בער
 Blecher, דוד
 Blecher, שניאור זלמן
 Broh, אשר
 Broh, בצלא-ל
 Broh, שניאור
 Cohen, ישרא-ל
 Cowen, חיים
 Cylich, Yosl
 Feiglin, Eli
 Feiglin, יעקב
 Frenkel, דוד
 Goldman, שמעון
 Gordon, בנימין ליפמאן
 Gordon, יוחנן
 Gordon, מנחם מענדל
 Gorelik, שלום
 Graj, שלום דובער
 Graj, שמואל
 Greenwald, יהודה לייב
 Groner, יוסף
 Gross, הירש צבי
 Gutnick, אשר
 Heidingsfeld, זלמן
 Heidingsfeld, לוי
 Henenberg, יעקב שמעון
 Jedwab, יוסף
 Khutoresky, מענדל
 Klein, אברהם אשר
 Klein, שלום בער
 Kluwgant, איסר
 Krasnjanski, יוסף יצחק
 Krasnjanski, מנחם מענדל
 Kraus, Ronny
 Lebenholc, ישרא-ל ברוך
 Levin, מנחם מענדל
 Lewis, נפתלי
 Loebenstein, משה
 Loebenstein, שמואל
 Mochkin, Ari
 Mochkin, Yossi
 Mochkin, חיים
 Mochkin, פרץ שלמה
 Rapp, מנחם
 Raskin, יצחק
 Raskin, מענדל
 Rimler, אברהם
 Rosenfeld, חנוך
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, מנחם
 Serebryanski, יוסף שמואל
 Serebryanski, לוי
 Serebryanski, משה
 Shepes, חגי
 Shusterman, לוי יצחק
 Shusterman, 'שמעי
 Silcove, שמואל
 Super, פנחס
 Super, שמואל
 Susskind, בנימין לייב
 Sziewicz, ארי' לייב
 Szmerling, דוד לייב
 Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
 Teleshevsky, יוסף
 Waks, אברהם שלום
 Waks, דוב בער
 Waks, חיים שמחה
 Waks, 'יהודה חנני
 Werdiger, ברוך
 Winner, אברהם
 Winner, משה
 Wolf, יוסף
 Wolf, ישרא-ל
 Wolf, מנשה
 Wolf, שאול


123456789101112 
       Ajzensmidt, ישרא-ל
      Ajzensmidt, ברוך שלום
     Baker, יונה
        Balbin, צבי יהודה
          Broh, ברוך
       Dzialoshinsky, יעקב
          Ekman, דוד
          Ginsburg, מיכא-ל
   Glasman, אליעזר
   Goldman, אשר
      Grosberg, בנימין
           Gross, שלמה
         Hasofer, בצלאל
        Hershberg, דניא-ל
     Kaminetsky, אברהם
          Kaminetzky, משה
    Khoen, דוד
         Kisilevitch, ישרא-ל
     Krinsky, 'שמעי
       Krinsky, Mendy
          Krinsky, אליעזר
         Lever, אליעזר
       Liberow, לוי
          Loebenstein, אליהו
  Loebenstein, לוי
         Oliver, שמואל
     Oyberman, משה
         Riesenberg, גרשון
          Rimler, מנחם מענדל
         Rubin, ארי' דוד
     Sabbah, ברוך
    Spigler, יוסף יצחק
          Super, אברהם
      Tatarka, אברהם
          Telshevsky, שלמה
         Telshevsky, מנחם מענדל
       Volovik, דוד
      Wajsbort, דובער
          Welis, שמואל
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)