משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Adelist, מרדכי
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1075.4
Lines:1295
מסכתות:1
פרקים משניות:8
משניות:131
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
34.11.00.262999 מט   ברכת יעקב
13.3  53    53 ךןמקדגיטיןגמרא
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
621.32.00.5710  999  אבותמשנה
34.20.50.472999 א  סוכהמשנה
37.50.50.479999 ב  סוכהמשנה
37.90.5 101999 ג  סוכהמשנה
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
36.02.0 24999 יב  אגרת התשובהתניא
107.12.00.463999 א  פרק אתניא
60.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא
39.02.0 26999 מז  פרק מ"זתניא
37.52.0 25999 ה  שער היחודתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)