משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Avtzon, בן-ציון
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:677.7
Lines:868
מסכתות:1
פרקים משניות:11
משניות:97


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
62.02.0 62999 מט   ברכת יעקב
17.3  52  לב1-26  האזינו
2.3  7      טעמי נגינה
20.01.0 30     999י"ב פסוקים
56.01.0 84999 א  אבותמשנה
1.7  5    רבי חנניהאבותמשנה
417.02.0 417  999  ברכותמשנה
0.7  2ז ד  מגילהמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
1.7  5ד ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
2.7  8ג ג  מדותמשנה
3.3  10ו ג  מדותמשנה
3.3  10א ה  מדותמשנה
3.3  10ג ה  מדותמשנה
0.3  1  א סתם נזירותנזירמשנה
48.01.0 72999 א  סוכהמשנה
1.7  5א ה  סוכהמשנה
1.7  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
16.7  50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
14.0  21   1st 21lines  תניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)