משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, דוד
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:713.6
Lines:848
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:66
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
41.31.0 62999 מט   ברכת יעקב
1.7  5  לבפסוקים י"ג-י"ז  האזינו
6.00.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
6.00.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
7.00.5 14  לב ג) שלישי יג-יט האזינו
10.00.5 20  לב ד) רביעי כ-כט האזינו
7.3  22  לב ה) חמישי כ"ט-ל"ט האזינו
20.01.0 30     999י"ב פסוקים
2.3  7ב א  בבא מציעאמשנה
1.7  5ג א  בבא מציעאמשנה
3.0  9ד א  בבא מציעאמשנה
7.6 0.4# 57999 א  ברכותמשנה
347.51.5 417  999  ברכותמשנה
3.7  11א א  חגיגהמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
2.7  8ג ג  מדותמשנה
3.3  10ו ג  מדותמשנה
6.0  18ח ג  מדותמשנה
0.3  1    ה' מיני דגןB34רשימות
16.7  50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
157.52.00.863999 א  פרק אתניא
18.01.0 # 27  ב1st 27 lines פרק בתניא
40.0  60999 ב  פרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)