משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, מנחם
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:711.6
Lines:504
פרקים משניות:1
משניות:18
פרקים תניא:7


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
42.01.0 84999 א  אבותמשנה
110.32.00.563999 א  פרק אתניא
105.02.00.560999 ב  פרק בתניא
61.32.00.535999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניא
79.52.0 53999 ה  פרק התניא
84.02.0 56999 ו  פרק ותניא
120.02.0 80999 ז  פרק זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)