משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Broh, אשר
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:643.2
Lines:1207
מסכתות:1
פרקים משניות:11
משניות:119


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
45.51.00.262999 מט   ברכת יעקב
15.3  46   ע"י הרב בנימין סערעב פסחיםגמרא
70.71.0 106  לב  999האזינו
10.7  32   2-17מטותבמדברחומש
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
28.0  84999 א  אבותמשנה
2.3  7א ה  אבותמשנה
2.7  8ב ה  אבותמשנה
1.3  4ג ה  אבותמשנה
2.7  8ד ה  אבותמשנה
53.21.00.857999 א  ברכותמשנה
35.31.0 53999 ב  ברכותמשנה
26.71.0 40999 ד  ברכותמשנה
22.01.0 33999 ה  ברכותמשנה
3.0  9א ו  ברכותמשנה
1.3  4ב ו  ברכותמשנה
2.0  6ג ו  ברכותמשנה
1.3  4ד ו  ברכותמשנה
26.71.0 40999 ח  ברכותמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
1.7  5ד ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
5.7  17ד ג  מדותמשנה
3.3  10ו ג  מדותמשנה
3.3  10ג ה  מדותמשנה
7.3  22ד ה  מדותמשנה
19.2 0.8# 72999 א  סוכהמשנה
26.31.0 # 79999 ב  סוכהמשנה
33.71.0 # 101999 ג  סוכהמשנה
   # 79999 ד  סוכהמשנה
   # 5א ה  סוכהמשנה
144.0  432  999  סוכהמשנה
16.7  50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
2.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
3.3  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)