משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1097.2
Lines:1095
פרקים משניות:10
משניות:117


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
3.0  6  לב1-3  האזינו
8.0  16  א1-8 בראשיתחומש
2.0  4  א9,10בראשיתבראשיתחומש
4.0  8  כדפסוקים י' - י"גחיי שרהבראשיתחומש
3.0  6  כה19-21תולדותבראשיתחומש
30.01.0 30     999י"ב פסוקים
151.21.01.684999 א  אבותמשנה
2.5  5    רבי חנניהאבותמשנה
3.5  7א ד  ברכותמשנה
64.01.01.240999 ח  ברכותמשנה
6.0  12ג א  הוריותמשנה
1.5  3ב א  חגיגהמשנה
2.0  4ג א  חגיגהמשנה
2.0  4ד א  חגיגהמשנה
3.0  6ו א  חגיגהמשנה
39.80.5 53999 ב  חגיגהמשנה
140.01.02.070999 ח  יומאמשנה
2.5  5ד ב  מדותמשנה
5.0  10א ה  מדותמשנה
4.0  8ב ה  מדותמשנה
172.81.02.872999 א  סוכהמשנה
94.81.00.479999 ב  סוכהמשנה
101.01.0 101999 ג  סוכהמשנה
1.5  3א ד  סוכהמשנה
1.5  3ב ד  סוכהמשנה
1.5  3ג ד  סוכהמשנה
4.0  8א א  פסחיםמשנה
1.5  3ב א  פסחיםמשנה
20.5  41999 א  קיניםמשנה
5.0  10א א  ראש השנהמשנה
3.5  7ב א  ראש השנהמשנה
2.0  4ה א  ראש השנהמשנה
12.0  24א א  תמידמשנה
4.0  8א ג  תמידמשנה
2.5  5ב ג  תמידמשנה
4.0  8ג ג  תמידמשנה
2.5  5ד ג  תמידמשנה
5.0  10ה ג  תמידמשנה
4.0  8ו ג  תמידמשנה
7.0  14ז ג  תמידמשנה
8.0  16ח ג  תמידמשנה
63.71.00.649999 ה  תמידמשנה
31.21.00.426999 ו  תמידמשנה
1.0  4     אתה בחרתנוסדור
0.5  2     בורא נפשותסדור
2.5  10     על המחיהסדור
2.3  9    א-מגן אברהםשמונה עשרהסדור
2.3  9    ב-אתה גבורשמונה עשרהסדור
0.8  3    ג-אתה קדששמונה עשרהסדור
0.8  3    ד-אתה חונןשמונה עשרהסדור
1.0  4    ה-השיבנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ו-סלח לנושמונה עשרהסדור
0.8  3    ז-ראה נאשמונה עשרהסדור
1.3  5    ח-רפאנושמונה עשרהסדור
1.8  7    ט-ברך עלינושמונה עשרהסדור
1.0  4    י-תקע בשופרשמונה עשרהסדור
1.3  5    יא-השיבהשמונה עשרהסדור
1.5  6    יב-ולמלשיניםשמונה עשרהסדור
1.8  7    יג-על הצדיקיםשמונה עשרהסדור
1.3  5    יד-ולירושליםשמונה עשרהסדור
1.0  4    יד[א]-את צמחשמונה עשרהסדור
1.5  6    יו-שמע קולנושמונה עשרהסדור
0.5  2    יז-ותחזינהשמונה עשרהסדור
1.3  5    יז-רצהשמונה עשרהסדור
1.0  4    יח-וכל החייםשמונה עשרהסדור
0.5  2    יח-ועל כולםשמונה עשרהסדור
2.8  11    יח-מודיםשמונה עשרהסדור
1.8  7    יט-שים שלוםשמונה עשרהסדור
1.3  5    אלקינו - רצה נא* שמונה עשרהסדור
0.8  3    אבינו מלקינותחנוןסדור
0.8  3    אלקינותחנוןסדור
1.3  5    אשמנותחנוןסדור
0.8  3    ויעברתחנוןסדור
0.5  2    סרנו ממצותיךתחנוןסדור
2.5  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
1.0  2    גדולה צדקהP31פתגמים
1.0  2    גדולה תשובהP33פתגמים
1.5  3    אברהם-דודA6רשימות
1.0  2    י' מחברי תהילםB21רשימות
1.0  2    פרשיות כפולותB22רשימות
0.5  1    ז' קרובים לכהןB23רשימות
1.0  2    ימי הלל שלםB27רשימות
0.5  1    ו' ימי בראשיתB32רשימות
0.5  1    ה' מיני דגןB34רשימות
0.5  1    ימים טוביםB51רשימות
1.0  2    מחנה ישראל במדברB55רשימות
1.0  2    אדם-נחG16רשימות
1.0  2    נח-אברהםG17רשימות
0.5  1    אברהם-משהG18רשימות
1.5  3    זרעיםס"ג מסכתותשמות ספרים
1.5  3    טהרותס"ג מסכתותשמות ספרים
1.5  3    מועדס"ג מסכתותשמות ספרים
1.5  3    נזיקיןס"ג מסכתותשמות ספרים
1.0  2    נשיםס"ג מסכתותשמות ספרים
1.5  3    קדשיםס"ג מסכתותשמות ספרים
5.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ךThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)