משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gorelik, שלום
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:609.2
Lines:859
מסכתות:1
פרקים משניות:13
משניות:116


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
56.01.0 84999 א  אבותמשנה
4.0  12א ב  אבותמשנה
3.3  10ב ב  אבותמשנה
1.3  4ג ב  אבותמשנה
3.7  11ד ב  אבותמשנה
4.7  14א ב  בבא מציעאמשנה
22.8# 1.01.2# 57999 א  ברכותמשנה
21.2# 1.01.2# 53999 ב  ברכותמשנה
13.6 1.2# 34999 ג  ברכותמשנה
10.7 0.8# 40999 ד  ברכותמשנה
4.4 0.4# 33999 ה  ברכותמשנה
6.9 0.4# 52999 ו  ברכותמשנה
5.3 0.4# 40999 ח  ברכותמשנה
278.01.0 417  999  ברכותמשנה
26.00.5 52999 א  יומאמשנה
52.71.0 79999 א  מדותמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
3.7  11ב ב  מדותמשנה
3.3  10ה ג  מדותמשנה
3.3  10ו ג  מדותמשנה
3.3  10א ה  מדותמשנה
2.7  8ב ה  מדותמשנה
48.01.0 72999 א  סוכהמשנה
4.0  12א ב  סוכהמשנה
2.0  6ב ב  סוכהמשנה
0.3  1    ז' נביאותN5רשימות


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)