משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Groner, לוי מנחם מענדל
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:919.1
Lines:1695
מסכתות:3
פרקים משניות:16
משניות:124
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.5  18קד יג Mishnaכתובותגמרא
4.5  18קה יג section 1כתובותגמרא
6.0  24קה יג section 2כתובותגמרא
8.8  35קה יג section 3כתובותגמרא
10.8  43קו יג section 5 Gemoroכתובותגמרא
8.8  35קו יג section 5 Rashiכתובותגמרא
3.3  13קו יג section 5 Tosfoisכתובותגמרא
12.5  50קה יג sec. 4 (6)Story שחדכתובותגמרא
1.3  5:כח  תוס וטפחfive lines מנחותגמרא
1.0  4.כח  1st 4 lines מנחותגמרא
5.3  21:כח  1st 21 lines מנחותגמרא
1.0  4.כח  תוס שבעהfirst 4lines מנחותגמרא
16.3  65.כט  all מנחותגמרא
16.5  66:כט  all מנחותגמרא
3.8  15  סוגי' שמונה פסוקים מנחותגמרא
6.0  24  תוספוס מה מנחותגמרא
6.8  27  1st 27 lines מנחותגמרא
4.0  16  תוספוס שמנה מנחותגמרא
6.3  25:לה  last 25 lines מנחותגמרא
7.5  30.לו  all מנחותגמרא
1.3  5:לו  1st 5 lines מנחותגמרא
4.50.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
4.50.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
3.5  14  לב ג) שלישי יג-יט האזינו
14.5  58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5א ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ב ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.8  7ג ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.5  10ד ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ה ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.8  3ו ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
1.5  6ד א  אבותמשנה
2.0  8ה א  אבותמשנה
1.0  4ו א  אבותמשנה
0.8  3ז א  אבותמשנה
2.0  8ח א  אבותמשנה
0.8  3ט א  אבותמשנה
 # 0.5 # 34999 ג  ברכותמשנה
312.82.0 417  999  ברכותמשנה
128.32.0 171  999  חגיגהמשנה
190.61.5 305  999  ראש השנהמשנה
94.52.0 63999 א  פרק אתניא
8.5  17  ב1st 17 lines פרק בתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)