משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Groner, יוסף
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:426.2
Lines:583
מסכתות:1
פרקים משניות:10
משניות:80


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.3  1      1
3.8  15:כב  ת"ש כריכות בבא מציעאגמרא
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
42.01.0 84999 א  אבותמשנה
17.1 1.2# 57999 א  ברכותמשנה
10.6 0.8# 53999 ב  ברכותמשנה
6.8 0.8# 34999 ג  ברכותמשנה
4.0 0.4# 40999 ד  ברכותמשנה
3.3 0.4# 33999 ה  ברכותמשנה
312.82.0 417  999  ברכותמשנה
1.5  6א ב  מדותמשנה
2.5  10ה ג  מדותמשנה
2.5  10ו ג  מדותמשנה
2.5  10ג ה  מדותמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)