משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Hecht, מנחם מענדל
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:611.0
Lines:1268
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:72


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
62.02.0 62999 מט   ברכת יעקב
6.0  18קד יג Mishnaכתובותגמרא
6.0  18קה יג section 1כתובותגמרא
8.0  24קה יג section 2כתובותגמרא
11.7  35קה יג section 3כתובותגמרא
14.3  43קו יג section 5 Gemoroכתובותגמרא
11.7  35קו יג section 5 Rashiכתובותגמרא
4.3  13קו יג section 5 Tosfoisכתובותגמרא
16.7  50קה יג sec. 4 (6)Story שחדכתובותגמרא
1.7  5:כח  תוס וטפחfive lines מנחותגמרא
7.0  21:כח  1st 21 lines מנחותגמרא
1.3  4.כח  1st 4 lines מנחותגמרא
1.3  4.כח  תוס שבעהfirst 4lines מנחותגמרא
22.0  66:כט  1st 24 lines מנחותגמרא
21.7  65.כט  all מנחותגמרא
9.0  27  1st 27 lines מנחותגמרא
8.3  25:לה  last 25 lines מנחותגמרא
1.7  5:לו  1st 5 lines מנחותגמרא
10.0  30.לו  all מנחותגמרא
17.7  53לא  53 lines קדושיןגמרא
68.7  206  999 אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
28.0  84999 א  אבותמשנה
38.01.0 57999 א  ברכותמשנה
22.71.0 34999 ג  ברכותמשנה
26.71.0 40999 ד  ברכותמשנה
22.01.0 33999 ה  ברכותמשנה
20.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
142.51.5 171  999  חגיגהמשנהThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)