משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, לוי
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1887.7
Lines:3030
מסכתות:7
פרקים משניות:39
משניות:331


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
24.81.0 62999 מט   ברכת יעקב
   # 26  לב1-13  האזינו
53.01.5 106  לב  999האזינו
13.21.00.230     999י"ב פסוקים
2.4  12א א  בבא מציעאמשנה
1.4  7ב א  בבא מציעאמשנה
1.0  5ג א  בבא מציעאמשנה
1.8  9ד א  בבא מציעאמשנה
1.2  6ה א  בבא מציעאמשנה
1.4  7ו א  בבא מציעאמשנה
176.02.01.0220  999  ביכוריםמשנה
2.2  11ו א  ביצהמשנה
1.0  5ז א  ביצהמשנה
1.4  7א ד  ביצהמשנה
1.4  7ב ד  ביצהמשנה
250.22.0 417  999  ברכותמשנה
37.41.00.478999 ה  זבחיםמשנה
2.2  11א א  חגיגהמשנה
0.6  3ב א  חגיגהמשנה
0.8  4ג א  חגיגהמשנה
338.42.0 564  999  יומאמשנה
158.42.0 264  999  מגילהמשנה
20.01.0 50999 ה  מדותמשנה
345.62.01.0432  999  סוכהמשנה
213.52.00.5305  999  ראש השנהמשנה
229.22.0 382  999  תעניתמשנה
0.6  3    נשיאים (1שלשלת הנשיאיםרשימות
0.6  3    שמות (2שלשלת הנשיאיםרשימות
8.0  20  א1st 20 lines פרק אתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)