משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kaminetzky, אליהו
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1758.1
Lines:950
פרקים משניות:2
משניות:23
פרקים תניא:15


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
42.01.0 84999 א  אבותמשנה
28.51.0 57999 א  ברכותמשנה
90.02.0 60999 א  אגרת התשובהתניא
36.02.0 24999 יב  אגרת התשובהתניא
157.53.01.063999 א  פרק אתניא
150.03.01.060999 ב  פרק בתניא
87.53.01.035999 ג  פרק גתניא
164.33.00.573999 ד  פרק דתניא
119.33.00.553999 ה  פרק התניא
126.03.00.556999 ו  פרק ותניא
160.03.0 80999 ז  פרק זתניא
92.03.0 46999 ח  פרק חתניא
118.03.0 59999 ט  פרק טתניא
114.03.0 57999 י  פרק יתניא
74.03.0 37999 יא  פרק י"אתניא
160.03.0 80999 יב  פרק י"בתניא
39.02.0 26999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)