משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Klein, שלום בער
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:626.4
Lines:483
פרקים משניות:3
משניות:42
פרקים תניא:3


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
45.51.00.262999 מט   ברכת יעקב
20.01.0 30     999י"ב פסוקים
64.40.50.884999 א  אבותמשנה
20.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
80.81.00.4101999 ג  סוכהמשנה
1.0  3א ד  סוכהמשנה
168.02.01.063999 א  פרק אתניא
120.02.0 60999 ב  פרק בתניא
106.72.01.040999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)