משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lebenholc, ישרא-ל ברוך
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:3254.1
Lines:4522
מסכתות:10
פרקים משניות:49
משניות:448
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
37.22.0 62999 מט   ברכת יעקב
2.4  12  לב1-6  האזינו
1.2  6  א'ב' ג' ד שמותחומש
38.4  192  999פסוקים 96תרומהשמותחומש
1.4  7      טעמי נגינה
15.61.00.630     999י"ב פסוקים
 # 0.5 # 58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
61.80.5 206  999 אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
639.02.01.5710  999  אבותמשנה
110.01.5 220  999  ביכוריםמשנה
417.01.52.5417  999  ברכותמשנה
93.51.5 187  999  הוריותמשנה
56.21.01.678999 ה  זבחיםמשנה
153.91.52.0171  999  חגיגהמשנה
20.81.0 52999 א  יומאמשנה
184.81.51.0264  999  מגילהמשנה
6.3# 1.00.4# 79999 א  מדותמשנה
 # 1.0 # 112999 ב  מדותמשנה
 # 1.0 # 102999 ג  מדותמשנה
4.0 0.4# 50999 ה  מדותמשנה
198.41.0 496  999  מדותמשנה
0.2  1  א סתם נזירותנזירמשנה
432.01.52.5432  999  סוכהמשנה
1.0  5א י  פסחיםמשנה
0.8  4ב י  פסחיםמשנה
1.4  7ג י  פסחיםמשנה
3.0  15ד י  פסחיםמשנה
274.51.52.0305  999  ראש השנהמשנה
33.11.00.469999 א  תמידמשנה
15.61.0 39999 ב  תמידמשנה
229.21.50.5382  999  תעניתמשנה
20.01.0 50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
113.43.00.563999 א  פרק אתניא
88.02.02.540999 לב  פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)