משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, מנחם מענדל
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:6129.2
Lines:7811
מסכתות:15
פרקים משניות:104
משניות:801
פרקים תניא:12


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.02.0 62999 מט   ברכת יעקב
6.3  38 אwhole Omud בבא מציעאגמרא
9.2  55 אwhole Omudרש"יבבא מציעאגמרא
3.0  18קד יג Mishnaכתובותגמרא
3.0  18קה יג section 1כתובותגמרא
4.0  24קה יג section 2כתובותגמרא
5.8  35קה יג section 3כתובותגמרא
7.2  43קו יג section 5 Gemoroכתובותגמרא
5.8  35קו יג section 5 Rashiכתובותגמרא
2.2  13קו יג section 5 Tosfoisכתובותגמרא
8.3  50קה יג sec. 4 (6)Story שחדכתובותגמרא
0.7  4.כח  תוס שבעהfirst 4lines מנחותגמרא
0.7  4.כח  1st 4 lines מנחותגמרא
0.8  5:כח  תוס וטפחfive lines מנחותגמרא
3.5  21:כח  last 21 lines מנחותגמרא
4.0  24.כט  1st 24 lines מנחותגמרא
4.0  24  תוספות מה מנחותגמרא
2.5  15  סוגי' שמונה פסוקים מנחותגמרא
2.7  16  תוספוס שמונה מנחותגמרא
4.2  25  last 25 lines קדושיןגמרא
10.3  62:לא  All קדושיןגמרא
10.3  62.לא  All קדושיןגמרא
4.2  25.לב  1st 25 lines קדושיןגמרא
10.01.0 30     999י"ב פסוקים
110.02.0 220  999  ביכוריםמשנה
236.73.01.0284  999  ביצהמשנה
208.52.0 417  999  ברכותמשנה
93.52.0 187  999  הוריותמשנה
171.03.02.0171  999  חגיגהמשנה
423.03.00.5564  999  יומאמשנה
32.71.0 98999 יג  כתובותמשנה
220.03.01.0264  999  מגילהמשנה
117.83.00.5157  999  מועד קטןמשנה
360.03.01.0432  999  סוכהמשנה
675.63.01.5737  999  עירוביןמשנה
592.53.01.0711  999  פסחיםמשנה
254.23.01.0305  999  ראש השנהמשנה
914.83.01.5998  999  שבתמשנה
354.83.00.5473  999  שקליםמשנה
286.53.00.5382  999  תעניתמשנה
0.5  3    מועדס"ג מסכתותשמות ספרים
84.03.0 63999 א  פרק אתניא
80.03.0 60999 ב  פרק בתניא
46.73.0 35999 ג  פרק גתניא
97.33.0 73999 ד  פרק דתניא
70.73.0 53999 ה  פרק התניא
76.03.0 57999 ו  פרק ותניא
106.73.0 80999 ז  פרק זתניא
61.33.0 46999 ח  פרק חתניא
78.73.0 59999 ט  פרק טתניא
76.03.0 57999 י  פרק יתניא
49.33.0 37999 יא  פרק י"אתניא
106.73.0 80999 יב  פרק י"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)