משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Schonberger, שמואל
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1701.0
Lines:2390
מסכתות:4
פרקים משניות:42
משניות:272


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
66.12.00.262999 מט   ברכת יעקב
16.0  48   48 ךןמקד קדושיןגמרא
84.81.00.4106  לב  999האזינו
486.52.00.5417  999  ברכותמשנה
49.40.50.478999 ה  זבחיםמשנה
 # 1.0 # 83999 א  מגילהמשנה
 # 1.0 # 22999 ב  מגילהמשנה
 # 1.0 # 31999 ג  מגילהמשנה
264.02.0 264  999  מגילהמשנה
355.82.00.5305  999  ראש השנהמשנה
332.7  998  999  שבתמשנה
20.7  62     שבת כלמשנה
25.00.5 50    999שלשלת הנשיאיםרשימות


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)