משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Serebryanski, משה
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:1118.4
Lines:1138
מסכתות:2
פרקים משניות:15
משניות:132


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
62.02.0 62999 מט   ברכת יעקב
6.7  20  לב1-10  האזינו
6.00.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
6.00.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
7.00.5 14  לב ג) שלישי יג-יט האזינו
2.0  6  א'פסוקים ב' ג' דשמותשמותחומש
20.01.0 30     999י"ב פסוקים
2.0  6א א  אבותמשנה
1.3  4ב א  אבותמשנה
2.0  6ג א  אבותמשנה
4.0  12א א  בבא מציעאמשנה
2.3  7ב א  בבא מציעאמשנה
1.7  5ג א  בבא מציעאמשנה
3.0  9ד א  בבא מציעאמשנה
2.0  6ה א  בבא מציעאמשנה
   # 5א א  ביצהמשנה
   # 6ב א  ביצהמשנה
   # 7ג א  ביצהמשנה
   # 6ד א  ביצהמשנה
   # 11ו א  ביצהמשנה
   # 5ז א  ביצהמשנה
25.0  75999 א  ביצהמשנה
39.31.0 59999 ב  ביצהמשנה
2.3  7א ג  ביצהמשנה
2.3  7ב ג  ביצהמשנה
2.0  6ג ג  ביצהמשנה
1.7  5ד ג  ביצהמשנה
1.7  5ה ג  ביצהמשנה
2.3  7א ד  ביצהמשנה
2.3  7ב ד  ביצהמשנה
2.3  7ג ד  ביצהמשנה
15.2 0.8# 57999 א  ברכותמשנה
14.1 0.8# 53999 ב  ברכותמשנה
9.1 0.8# 34999 ג  ברכותמשנה
10.7 0.8# 40999 ד  ברכותמשנה
556.02.01.0417  999  ברכותמשנה
104.01.02.078999 ה  זבחיםמשנה
 # 1.0 # 52999 א  חגיגהמשנה
 # 1.0 # 53999 ב  חגיגהמשנה
 # 0.5 # 66999 גאמר פשט חגיגהמשנה
171.02.0 171  999  חגיגהמשנה
2.0  6א ב  מדותמשנה
2.0  6ב ג  מדותמשנה
2.7  8ג ג  מדותמשנה
1.0  3א ד  סוכהמשנה
1.0  3ב ד  סוכהמשנה
1.0  3ג ד  סוכהמשנה
0.7  2ז ד  סוכהמשנה
2.7  8א א  פאהמשנה
0.3  1    דרך ארץP12פתגמים
0.7  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.7  2    אם משמריםP23פתגמים
0.7  2    אני מאמיןP32פתגמים
0.7  2    כל האומרP34פתגמים
0.3  1    ו' ימי בראשיתB32רשימות
1.0  3    נשיאים (1שלשלת הנשיאיםרשימות
1.0  3    שמות (2שלשלת הנשיאיםרשימות
3.3  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
7.3  11  א1st 11 lines  תניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)