משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, לוי יצחק
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:2834.9
Lines:3332
מסכתות:8
פרקים משניות:36
משניות:373
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
39.72.00.262999 מט   ברכת יעקב
   # 76  לב1-38  האזינו
61.51.50.4106  לב  999האזינו
14.41.00.430     999י"ב פסוקים
639.01.52.0710  999  אבותמשנה
2.4  12א א  בבא מציעאמשנה
6.1 0.4# 76999 ג  ביכוריםמשנה
110.01.5 220  999  ביכוריםמשנה
1.0  5א א  ביצהמשנה
1.2  6ב א  ביצהמשנה
0.6  3ד ב  ביצהמשנה
542.12.03.5417  999  ברכותמשנה
   # 83א ב  הוריותמשנה
   # 11ב ב  הוריותמשנה
37.4  187  999  הוריותמשנה
42.10.51.278999 ה  זבחיםמשנה
205.22.03.0171  999  חגיגהמשנה
2.0  10א א  מדותמשנה
2.2  11ב א  מדותמשנה
1.8  9ג א  מדותמשנה
1.6  8ד א  מדותמשנה
1.0  5ה א  מדותמשנה
2.2  11ו א  מדותמשנה
1.0  5ז א  מדותמשנה
0.8  4ח א  מדותמשנה
1.2  6א ב  מדותמשנה
2.2  11ב ב  מדותמשנה
5.2  26ג ב  מדותמשנה
1.0  5ד ב  מדותמשנה
1.2  6ב ג  מדותמשנה
1.6  8ג ג  מדותמשנה
2.0  10ו ג0 מדותמשנה
5.2  26ז ג  מדותמשנה
94.22.0 157  999  מועד קטןמשנה
518.42.03.0432  999  סוכהמשנה
1.0  5א י  פסחיםמשנה
0.8  4ב י  פסחיםמשנה
1.4  7ג י  פסחיםמשנה
3.0  15ד י  פסחיםמשנה
305.61.51.5382  999  תעניתמשנה
1.0  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
10.0  50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
113.42.01.563999 א  פרק אתניא
0.8  2  בערשטער צוויי שורות פרק בתניא
50.42.0 42999 לב  פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)