משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Waks, 'יהודה חנני
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:900.2
Lines:1046
פרקים משניות:8
משניות:127


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
99.22.00.262999 מט   ברכת יעקב
7.0  14  לב1-7  האזינו
39.01.00.630     999י"ב פסוקים
117.61.00.884999 א  אבותמשנה
6.0  12א ב  אבותמשנה
5.0  10ב ב  אבותמשנה
2.0  4ג ב  אבותמשנה
5.5  11ד ב  אבותמשנה
3.0  6ה ב  אבותמשנה
2.5  5    רבי חנניהאבותמשנה
6.0  12א א  בבא מציעאמשנה
3.5  7ב א  בבא מציעאמשנה
2.5  5ג א  בבא מציעאמשנה
4.5  9ד א  בבא מציעאמשנה
3.0  6ה א  בבא מציעאמשנה
3.5  7ו א  בבא מציעאמשנה
2.0  4ז א  בבא מציעאמשנה
28.5  57999 א  ברכותמשנה
4.5  9א ב  ברכותמשנה
6.5  13ב ב  ברכותמשנה
3.0  6ג ב  ברכותמשנה
1.0  2ד ב  ברכותמשנה
4.0  8ה ב  ברכותמשנה
2.0  4ו ב  ברכותמשנה
56.01.00.840999 ד  ברכותמשנה
39.61.00.433999 ה  ברכותמשנה
4.5  9א ו  ברכותמשנה
2.0  4ב ו  ברכותמשנה
1.5  3ב ז  ברכותמשנה
60.01.01.040999 ח  ברכותמשנה
2.0  4ג א  זבחיםמשנה
124.81.01.278999 ה  זבחיםמשנה
4.5  9א א  יומאמשנה
3.0  6ב א  יומאמשנה
3.5  7ג א  יומאמשנה
4.5  9ד ג  יומאמשנה
3.0  6א ח  יומאמשנה
4.0  8א א  מגילהמשנה
5.5  11ב ב  מדותמשנה
13.0  26ג ב  מדותמשנה
3.0  6ב ג  מדותמשנה
5.0  10ו ג  מדותמשנה
0.5  1  א סתם נזירותנזירמשנה
36.0  72999 א  סוכהמשנה
6.0  12א ב  סוכהמשנה
3.0  6ב ב  סוכהמשנה
5.5  11ג ב  סוכהמשנה
2.5  5ד ב  סוכהמשנה
3.5  7ה ב  סוכהמשנה
3.5  7א ג  סוכהמשנה
2.5  5ב ג  סוכהמשנה
2.5  5ג ג  סוכהמשנה
4.0  8ד ג  סוכהמשנה
4.0  8ה ג  סוכהמשנה
2.5  5ז ג  סוכהמשנה
3.5  7ח ג  סוכהמשנה
1.5  3א ד  סוכהמשנה
1.5  3ב ד  סוכהמשנה
1.5  3ג ד  סוכהמשנה
4.0  8א ג  תמידמשנה
2.5  5ב ג  תמידמשנה
4.0  8ג ג  תמידמשנה
49.01.0 49999 ה  תמידמשנה
5.0  10א א  תעניתמשנה
5.5  11ב א  תעניתמשנה
2.0  4ג א  תעניתמשנה
3.0  6ד א  תעניתמשנה
2.5  5ה א  תעניתמשנה
6.5  13ו א  תעניתמשנה
4.0  8ז א  תעניתמשנה
2.5  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
25.0  50    999שלשלת הנשיאיםרשימותThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)