משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, מנשה
ה'תשנ"ח - ה'תשנ"ט

Total Points:573.6
Lines:972
מסכתות:1
פרקים משניות:12
משניות:123


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.3  17כו  1st 17 lines ברכותגמרא
3.5  14.כח דושל מוספין - פערצען כתובותגמרא
3.8  15     מה נשתנה אידישהגדה
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
42.01.0 84999 א  אבותמשנה
1.3  5    רבי חנניהאבותמשנה
21.40.5 57999 א  ברכותמשנה
   # 9א ב  ברכותמשנה
   # 13ב ב  ברכותמשנה
   # 6ג ב  ברכותמשנה
19.90.5 53999 ב  ברכותמשנה
   # 8א ג  ברכותמשנה
   # 5ב ג  ברכותמשנה
   # 3ג ג  ברכותמשנה
12.80.5 34999 ג  ברכותמשנה
15.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
12.40.5 33999 ה  ברכותמשנה
0.8  3ב ז  ברכותמשנה
28.01.00.840999 ח  ברכותמשנה
2.5  10א א  מדותמשנה
2.8  11ב א  מדותמשנה
2.3  9ג א  מדותמשנה
2.0  8ד א  מדותמשנה
1.3  5ה א  מדותמשנה
1.5  6א ב  מדותמשנה
2.8  11ב ב  מדותמשנה
1.3  5ד ב  מדותמשנה
1.5  6ב ג  מדותמשנה
2.5  10א ה  מדותמשנה
2.0  8ב ה  מדותמשנה
14.4 0.8# 72999 א  סוכהמשנה
7.9 0.4# 79999 ב  סוכהמשנה
10.1 0.4# 101999 ג  סוכהמשנה
7.9 0.4# 79999 ד  סוכהמשנה
324.02.0 432  999  סוכהמשנה
0.3  1    דרך ארץP12פתגמים
0.5  2    לעולם אל יוציאP13פתגמים
0.5  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.5  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.5  2    אני מאמיןP32פתגמים
0.5  2    גדולה תשובהP33פתגמים
1.0  4    נטילת ידיםB41רשימות
0.3  1    ז' נביאותN5רשימות
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.



This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)