משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס


Alphabetical Listing
 Adelist, אהרון מענדל
 Adelist, אליעזר
 Adelist, מרדכי
 Ajzensmidt, מנחם מענדל
 Aron, עקיבא
 Aron, שרגא
 Ash, Mendy
 Avtzon, אליעזר
 Avtzon, בן-ציון
 Balbin, צבי יהודה
 Barber, דוב בער
 Blecher, לוי
 Blecher, שניאור זלמן
 Bloch, אהרון
 Broh, אשר
 Broh, בצלא-ל
 Broh, שניאור
 Broner, שמשון
 Cohen, ישרא-ל
 Cohney, אברהם
 Douek, אהרון
 Feiglin, Eli
 Feiglin, יעקב
 Frenkel, דוד
 Gordon, בנימין ליפמאן
 Gordon, יוחנן
 Gordon, מנחם מענדל
 Gorelik, שלום
 Graj, שמואל
 Greenwald, יהודה לייב
 Groner, יוסף
 Grosberg, בנימין
 Gross, הירש צבי
 Gutnick, אשר
 Hanovitch, זלמן
 Heidingsfeld, זלמן
 Herbst, יוסף
 Jedwab, חיים שמואל
 Jedwab, יוסף
 Kaminetsky, דוד
 Kaminetsky, ראובן
 Kaminetzky, משה
 Khoen, דוד
 Kisilevitch, ישרא-ל
 Kisilevitch, מיכא-ל
 Klein, אברהם אשר
 Klein, שלום בער
 Kluwgant, איסר
 Kluwgant, בנימין
 Koncepolski, נח
 Krasnjanski, יוסף יצחק
 Krasnjanski, מנחם מענדל
 Lebenholc, ישרא-ל ברוך
 Lever, אליעזר
 Liberow, אהרון
 Liberow, לוי יצחק
 Loebenstein, לוי
 Loebenstein, משה
 Mochkin, Ari
 Mochkin, Yossi
 Mochkin, פרץ שלמה
 Moshel, אהרון
 Moshel, נתנא-ל
 Moshel, עקיבא
 Naparstek, Benny
 Raskin, מיכא-ל
 Rimler, מנחם מענדל
 Rosenbaum, לוי יצחק
 Rosenbaum, מנחם מענדל
 Rosenfeld, חנוך
 Rozenfeld, נתן
 Sabbah, ברוך
 Sabbah, מנחם
 Serebryanski, יוסף שמואל
 Serebryanski, משה
 Shepes, חגי
 Shusterman, לוי יצחק
 Shusterman, 'שמעי
 Silcove, שמואל
 Super, אברהם
 Susskind, בנימין לייב
 Susskind, שמעון
 Sziewicz, ארי' לייב
 Szmerling, דוד לייב
 Tatarka, אברהם
 Teleshevsky, יוסף
 Teleshevsky, מענדל
 Wajsbort, Ari
 Wajsbort, דובער
 Waks, דוב בער
 Waks, חיים שמחה
 Waks, 'יהודה חנני
 Werdiger, ברוך
 Wolf, יוסף
 Wolf, ישרא-ל
 Wolf, מנשה
 Wolf, שאול


123456789101112 
   Adelist, יחזקא-ל
      Ajzensmidt, ישרא-ל
 Ajzensmidt, ברוך שלום
         Ash, משה
           Barski, זעליג
          Belkin, דוד
      Ginsburg, מיכא-ל
      Glagovski, דניא-ל
         Goldberg, Avi
      Goldberg, שמעון
        Goldshmeidt, בנימין
    Gordon, ישרא-ל
        Gross, שלמה
          Gross, לוי
    Gutnick, משה
  Heidingsfeld, שמואל
      Heidngsfeld, שמואל
   Herszberg, אברהם
          Israel, בנימין
      Kaminetsky, אברהם
          Khaikitevitch, אברהם
           Kluwgant, אשר
     Krinsky, 'שמעי
       Krinsky, Mendy
      Krinsky, אליעזר
 Levin, שמואל
          Lewi, דניא-ל
      Maimzer, דניא-ל
          Megelishvilli, ברוך
 Morozov, מרדכי
          Rosenzweig, טובי' שמעון
          Rothschild, יוסף
           Sabbah, משה
       Sheppes, דניא-ל
         Snir, Ido
          Snir, דניא-ל
         Spiglrer, מענדל
          Telshevsky, שלמה
          Wajsbort, אליעזר
   Waks, אברהם שלום
       Zlotin, יהושע
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)