משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Adelist, מרדכי
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:2343.8
Lines:2410
מסכתות:1
פרקים משניות:7
משניות:122
פרקים תניא:13


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
26.01.00.162999 מט   ברכת יעקב
63.6  318    במדברבמדברחומש
17.6  88  כאall - 44 פסוקיםאמורויקראחומש
2.8  14  כביז-כגאמורויקראחומש
9.2  46  כדall - 23 פסוקיםאמורויקראחומש
72.01.0 180   פסוקים 90מצורעויקראחומש
12.01.0 30     999י"ב פסוקים
994.02.04.0710  999  אבותמשנה
21.60.5 72999 א  סוכהמשנה
20.2  101999 ג  סוכהמשנה
20.01.0 50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
126.02.02.063999 א  פרק אתניא
96.02.01.060999 ב  פרק בתניא
56.02.01.035999 ג  פרק גתניא
116.82.01.073999 ד  פרק דתניא
84.82.01.053999 ה  פרק התניא
78.42.00.556999 ו  פרק ותניא
112.02.00.580999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
44.42.0 37999 יא  פרק י"אתניא
96.02.0 80999 יב  פרק י"בתניא
80.02.02.040999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)