משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, דוד
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:370.1
Lines:305
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.5  18קד יג Mishnaכתובותגמרא
14.0  56קה יג ק"ה ע"אכתובותגמרא
75.61.00.463999 א  פרק אתניא
114.02.00.860999 ב  פרק בתניא
52.52.0 35999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)