משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, מנחם
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1627.8
Lines:1007
פרקים תניא:17


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
113.43.00.563999 א  פרק אתניא
108.03.00.560999 ב  פרק בתניא
63.03.00.535999 ג  פרק גתניא
131.43.00.573999 ד  פרק דתניא
95.43.00.553999 ה  פרק התניא
100.83.00.556999 ו  פרק ותניא
144.03.00.580999 ז  פרק זתניא
82.83.00.546999 ח  פרק חתניא
106.23.00.559999 ט  פרק טתניא
73.22.0 61999 טו  פרק ט"ותניא
79.22.0 66999 טז  פרק ט"זתניא
102.63.00.557999 י  פרק יתניא
66.63.00.537999 יא  פרק י"אתניא
144.03.00.580999 יב  פרק י"בתניא
99.62.0 83999 יג  פרק י"גתניא
73.22.0 61999 יד  פרק י"דתניא
44.42.0 37999 יז  פרק י"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)