משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Bloch, אהרון
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1056.6
Lines:1406
מסכתות:2
פרקים משניות:17
משניות:150


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
49.61.00.462999 מט   ברכת יעקב
7.7  23:צט י999 פסחיםגמרא
1.3  4 י1st 4 lines פסחיםגמרא
120.42.01.286  לב  999האזינו
22.01.00.230     999י"ב פסוקים
0.3  1  א  Englisheng י"ב פסוקים
0.3  1  ב  Englisheng י"ב פסוקים
1.0  3  ג  Englisheng י"ב פסוקים
0.7  2  ה  Englisheng י"ב פסוקים
0.3  1  ז  Englisheng י"ב פסוקים
1.0  3  ט  Englisheng י"ב פסוקים
0.7  2  י  Englisheng י"ב פסוקים
2.0  6א א  אבותמשנה
1.3  4ב א  אבותמשנה
1.3  4ו א  אבותמשנה
1.0  3ז א  אבותמשנה
1.0  3ט א  אבותמשנה
1.7  5יא א  אבותמשנה
1.7  5יב א  אבותמשנה
1.0  3יד א  אבותמשנה
1.0  3טז א  אבותמשנה
1.7  5יז א  אבותמשנה
1.7  5יח א  אבותמשנה
1.0  3טו ב  אבותמשנה
22.8# 1.01.2# 57999 א  ברכותמשנה
21.2# 1.01.2# 53999 ב  ברכותמשנה
   # 34999 ג  ברכותמשנה
16.0# 1.01.2# 40999 ד  ברכותמשנה
13.2# 1.01.2# 33999 ה  ברכותמשנה
6.9# 0.50.4# 52999 ו  ברכותמשנה
   # 47999 ז  ברכותמשנה
21.3# 0.51.6# 40999 ח  ברכותמשנה
   # 61999 ט  ברכותמשנה
403.11.50.4417  999  ברכותמשנה
57.20.51.852999 א  יומאמשנה
2.3  7א ב  יומאמשנה
1.0  3ד ב  יומאמשנה
27.7  83999 א  מגילהמשנה
13.7  41999 ב  מגילהמשנה
20.0  60999 ג  מגילהמשנה
3.3  10א א  סוכהמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
1.3  4ג א  סוכהמשנה
1.0  3א ד  סוכהמשנה
1.0  3ב ד  סוכהמשנה
1.0  3ג ד  סוכהמשנה
0.7  2ז ד  סוכהמשנה
2.7  8א א  פאהמשנה
1.3  4ב א  פאהמשנה
1.7  5ג א  פאהמשנה
1.3  4ד א  פאהמשנה
1.0  3ה א  פאהמשנה
   # 65999 א  ראש השנהמשנה
6.5 0.2# 98999 ב  ראש השנהמשנה
43.31.01.0# 65999 ג  ראש השנהמשנה
   # 77999 ד  ראש השנהמשנה
101.7  305  999  ראש השנהמשנה
1.7  5ד טז  שבתמשנה
1.3  4    י' בני בנימין -ביאורN11Eרשימות
36.0  108    999שיר המעלותתהילים


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)