משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gordon, מנחם מענדל
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1081.9
Lines:1467
מסכתות:1
פרקים משניות:19
משניות:184


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
6.8  27.כז ד1st 27 lines ברכותגמרא
6.0  24.כו ד Allברכותגמרא
14.5  58:כו ד999כ"ו ע"בברכותגמרא
5.10.50.212  לב א) ראשון א-ו האזינו
1.0  4  לבז חב) שני ז-יב האזינו
19.51.00.630     999י"ב פסוקים
88.21.02.284999 א  אבותמשנה
1.3  5    רבי חנניהאבותמשנה
2.3  9א א  ביכוריםמשנה
1.5  6ב א  ביכוריםמשנה
2.3  9ג א  ביכוריםמשנה
2.3  9ד א  ביכוריםמשנה
46.01.02.640999 ד  ברכותמשנה
24.81.01.033999 ה  ברכותמשנה
2.3  9א ו  ברכותמשנה
1.0  4ב ו  ברכותמשנה
1.5  6ג ו  ברכותמשנה
1.0  4ד ו  ברכותמשנה
46.01.02.640999 ח  ברכותמשנה
29.21.00.253999 ב  חגיגהמשנה
66.51.01.870999 ח  יומאמשנה
1.3  5ו א  כליםמשנה
1.0  4ז א  כליםמשנה
31.10.5 83999 א  מגילהמשנה
   # 4א ב  מגילהמשנה
   # 4ג ב  מגילהמשנה
   # 3ד ב  מגילהמשנה
   # 10ה ב  מגילהמשנה
   # 5ו ב  מגילהמשנה
10.3  41999 ב  מגילהמשנה
68.41.01.872999 א  סוכהמשנה
27.6 0.479999 ב  סוכהמשנה
40.4 0.6101999 ג  סוכהמשנה
28.01.0 56999 א  פסחיםמשנה
1.8  7א ב  פסחיםמשנה
0.8  3ב ב  פסחיםמשנה
1.8  7ג ב  פסחיםמשנה
0.8  3ד ב  פסחיםמשנה
29.3# 1.01.8# 65999 א  ראש השנהמשנה
34.3# 1.01.4# 98999 ב  ראש השנהמשנה
16.3# 1.01.0# 65999 ג  ראש השנהמשנה
11.5# 1.00.6# 77999 ד  ראש השנהמשנה
343.12.01.5305  999  ראש השנהמשנה
   # 10א טז  שבתמשנה
   # 7ב טז  שבתמשנה
   # 6ג טז  שבתמשנה
   # 4ו טז  שבתמשנה
   # 5ז טז  שבתמשנה
   # 10ח טז  שבתמשנה
15.0  60999 טז  שבתמשנה
2.0  8א ג  תמידמשנה
1.3  5ב ג  תמידמשנה
2.0  8ג ג  תמידמשנה
1.3  5ד ג  תמידמשנה
31.91.00.649999 ה  תמידמשנה
10.4 0.626999 ו  תמידמשנה
0.3  1    ז' נביאותA10 (enter by N5)רשימות
0.8  3    אברהם-דודA6רשימות


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)