משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gorelik, שלום
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:474.0
Lines:768
מסכתות:1
פרקים משניות:12
משניות:105


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
2.5  10  מטא-ה  ברכת יעקב
4.50.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
4.50.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
3.0  12  לב ג) שלישי יג-יח האזינו
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
54.61.00.684999 א  אבותמשנה
1.8  7א ה  אבותמשנה
2.0  8ב ה  אבותמשנה
1.0  4ג ה  אבותמשנה
2.0  8ד ה  אבותמשנה
5.7 0.4# 57999 א  ברכותמשנה
312.81.50.5417  999  ברכותמשנה
26.01.0 52999 א  יומאמשנה
27.00.5 72999 א  סוכהמשנה
2.5  10א א  ראש השנהמשנה
1.8  7ב א  ראש השנהמשנה
2.0  8ג א  ראש השנהמשנה
1.0  4א ב  ראש השנהמשנה
0.8  3ב ב  ראש השנהמשנה
1.0  4ה ג  ראש השנהמשנה
1.0  4ו טז  שבתמשנה


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)