משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Groner, יוסף
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:559.7
Lines:984
מסכתות:2
פרקים משניות:14
משניות:110


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
15.5  62999 מט   ברכת יעקב
1.50.5 # 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
1.50.5 # 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
25.8 0.286  לב  999האזינו
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
46.21.00.284999 א  אבותמשנה
5.7 0.4# 57999 א  ברכותמשנה
354.42.00.4417  999  ברכותמשנה
16.31.0 # 65999 א  ראש השנהמשנה
   # 98999 ב  ראש השנהמשנה
   # 65999 ג  ראש השנהמשנה
   # 77999 ד  ראש השנהמשנה
76.3  305  999  ראש השנהמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)