משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Hanovitch, אליהו
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:328.3
Lines:537
מסכתות:2
פרקים משניות:7
משניות:58
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
102.61.50.5171  999  חגיגהמשנה
152.51.5 305  999  ראש השנהמשנה
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
31.22.0 26999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)