משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Heidingsfeld, לוי
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:2702.0
Lines:3354
מסכתות:9
פרקים משניות:46
משניות:381
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
27.31.00.262999 מט   ברכת יעקב
17.2  86  לב  999האזינו
220.01.52.5220  999  ביכוריםמשנה
170.42.0 284  999  ביצהמשנה
250.21.50.5417  999  ברכותמשנה
31.21.0 78999 ה  זבחיםמשנה
102.62.0 171  999  חגיגהמשנה
507.62.01.5564  999  יומאמשנה
158.41.50.5264  999  מגילהמשנה
1.2  6א א  מועד קטןמשנה
2.0  10ב א  מועד קטןמשנה
518.42.03.0432  999  סוכהמשנה
274.52.01.5305  999  ראש השנהמשנה
305.62.01.0382  999  תעניתמשנה
2.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
113.42.01.563999 א  פרק אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)