משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Klein, שלום בער
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:876.8
Lines:810
פרקים משניות:4
משניות:49
פרקים תניא:6


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
31.01.0 62999 מט   ברכת יעקב
4.50.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
16.51.00.230     999י"ב פסוקים
4.3  17  9991st 17 lines Englisheng י"ב פסוקים
58.81.00.884999 א  אבותמשנה
15.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
29.30.5 78999 ה  זבחיםמשנה
37.90.5 101999 ג  סוכהמשנה
3.5  14     בריך שמיהסדור
4.5  18     רבי ישמעאלסדור-משנה-גמרא
157.52.02.063999 א  פרק אתניא
150.02.02.060999 ב  פרק בתניא
70.02.01.035999 ג  פרק גתניא
109.52.0 73999 ד  פרק דתניא
79.52.0 53999 ה  פרק התניא
8.5  17  ו1st 17 lines פרק ותניא
90.02.01.540999 לב  פרק ל"בתניא
6.5  13  מז1st 13 lines פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)