משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Krasnjanski, מנחם מענדל
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:789.4
Lines:927
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:111


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
9.0  18:כב בכריכות בבא מציעאגמרא
8.5  17:צט י999 פסחיםגמרא
8.5  17 י1st 17 lines פסחיםגמרא
9.00.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
9.00.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
9.00.5 12  לב ג) שלישי יג-יח האזינו
2.0  4  לבי"ט-כ"בד) רביעי יט-כח האזינו
34.51.00.330     999י"ב פסוקים
63.00.5 84999 א  אבותמשנה
7.0  14א ב  בבא מציעאמשנה
4.5  9א א  ביכוריםמשנה
4.0  8א ג  ברכותמשנה
2.5  5ב ג  ברכותמשנה
1.5  3ג ג  ברכותמשנה
2.5  5ד ג  ברכותמשנה
   # 6ב ד  ברכותמשנה
   # 6ג ד  ברכותמשנה
30.00.5 40999 ד  ברכותמשנה
   # 5א ה  ברכותמשנה
   # 5ב ה  ברכותמשנה
24.80.5 33999 ה  ברכותמשנה
4.5  9א ו  ברכותמשנה
3.0  6ג ו  ברכותמשנה
2.0  4ד ו  ברכותמשנה
3.5  7ה ו  ברכותמשנה
38.00.50.440999 ח  ברכותמשנה
6.0  12ב ב  חגיגהמשנה
2.5  5ו א  כליםמשנה
2.0  4ז א  כליםמשנה
4.0  8א א  מגילהמשנה
9.5  19ב א  מגילהמשנה
2.0  4ה א  מגילהמשנה
54.00.5 72999 א  סוכהמשנה
6.0  12א ב  סוכהמשנה
3.0  6ב ב  סוכהמשנה
5.5  11ג ב  סוכהמשנה
2.5  5ד ב  סוכהמשנה
2.5  5ח ב  סוכהמשנה
3.0  6ט ב  סוכהמשנה
1.5  3א ד  סוכהמשנה
1.5  3ב ד  סוכהמשנה
1.0  2ז ד  סוכהמשנה
2.5  5א ה  סוכהמשנה
4.0  8א א  פסחיםמשנה
 # 1.0 # 65999 א  ראש השנהמשנה
 # 0.5 # 65999 ג  ראש השנהמשנה
381.31.5 305  999  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
2.5  10     על המחיהסדור
2.3  9    מודים דרבנן* שמונה עשרהסדור
1.5  6    נקדישך* שמונה עשרהסדור
3.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
5.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)