משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, מנחם מענדל
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:4988.4
Lines:6218
מסכתות:14
פרקים משניות:94
משניות:734
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
110.02.0 220  999  ביכוריםמשנה
213.03.00.5284  999  ביצהמשנה
93.52.0 187  999  הוריותמשנה
128.33.00.5171  999  חגיגהמשנה
423.03.00.5564  999  יומאמשנה
198.03.00.5264  999  מגילהמשנה
117.83.00.5157  999  מועד קטןמשנה
324.03.00.5432  999  סוכהמשנה
675.63.01.5737  999  עירוביןמשנה
592.53.01.0711  999  פסחיםמשנה
228.83.00.5305  999  ראש השנהמשנה
914.83.01.5998  999  שבתמשנה
56.83.01.562     שבת כלמשנה
354.83.00.5473  999  שקליםמשנה
286.53.00.5382  999  תעניתמשנה
63.02.0 63999 א  פרק אתניא
60.02.0 60999 ב  פרק בתניא
35.02.0 35999 ג  פרק גתניא
73.02.0 73999 ד  פרק דתניא
40.02.0 40  לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)