משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Rosenfeld, חנוך
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:708.9
Lines:986
פרקים משניות:9
משניות:108


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
39.01.00.630     999י"ב פסוקים
159.61.01.884999 א  אבותמשנה
6.0  12א ב  אבותמשנה
5.0  10ב ב  אבותמשנה
2.0  4ג ב  אבותמשנה
3.0  6י ה  אבותמשנה
2.5  5יא ה  אבותמשנה
3.0  6יב ה  אבותמשנה
2.5  5יג ה  אבותמשנה
2.5  5יד ה  אבותמשנה
3.5  7טו ה  אבותמשנה
2.5  5טז ה  אבותמשנה
3.0  6יז ה  אבותמשנה
2.5  5    רבי חנניהאבותמשנה
4.5  9א א  ביכוריםמשנה
3.0  6ב א  ביכוריםמשנה
4.5  9ג א  ביכוריםמשנה
4.5  9ד א  ביכוריםמשנה
4.5  9ה א  ביכוריםמשנה
20.4 0.234999 ג  ברכותמשנה
20.0  40999 ד  ברכותמשנה
19.8 0.233999 ה  ברכותמשנה
41.6 0.652999 ו  ברכותמשנה
40.0 1.040999 ח  ברכותמשנה
41.5  83999 א  מגילהמשנה
115.21.01.272999 א  סוכהמשנה
3.5  7א ג  סוכהמשנה
2.5  5ב ג  סוכהמשנה
2.5  5ג ג  סוכהמשנה
4.0  8ד ג  סוכהמשנה
32.5  65999 א  ראש השנהמשנה
2.0  4א ב  ראש השנהמשנה
1.5  3ב ב  ראש השנהמשנה
4.0  8ג ב  ראש השנהמשנה
3.0  6ד ב  ראש השנהמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
3.8  15    ז-הרחמן 10ברכת המזוןסדור
1.8  7    ה-יעלה ויבא* ברכת המזוןסדור
1.5  6    שיר המעלות בשוב** ברכת המזוןסדור
1.3  5    אשר יצרברכת השחרסדור
2.5  10     על המחיהסדור
30.0  120    999שמונה עשרהסדור
3.0  12     שש זכירותסדור
0.8  3    אלקינותחנוןסדור
0.8  3    ויעברתחנוןסדור
0.5  2    סרנו ממצותיךתחנוןסדור
4.0  8     אלו דבריםסדור-משנה-גמרא
2.5  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
0.5  1    ימים טוביםB51רשימות
2.0  4    ברכת יצחק ליעקבB52רשימות
8.5  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים
3.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
5.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
2.8  11  כ  כתהילים
3.5  14  צו  צ"ותהילים
3.0  12  צז  צ"זתהילים
16.0  16  א1st 16 lines פרק אתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)