משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Sabbah, מנחם
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1196.7
Lines:1442
מסכתות:1
פרקים משניות:9
משניות:96


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
20.7  62999 מט   ברכת יעקב
 # 1.0 # 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
 # 1.0 # 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
 # 0.5 # 12  לב ג) שלישי יג-יח האזינו
 # 0.5 # 20  לב ד) רביעי יט-כח האזינו
   # 22  לב ה) חמישי כ"ט-ל"ט האזינו
63.11.00.286  לב  999האזינו
7.3  22   א-י"א וישלחהפטרה
102.7  308  999 וישלחבראשיתחומש
2.0  6   א-גמקץבראשיתחומש
2.3  7      טעמי נגינה
21.01.00.130     999י"ב פסוקים
1.3  4א א Yiddish-englishאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.0  3ב א Yiddish-englishאיתא במדרש תהיליםמאמר
   # 58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
   # 5א ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
68.7  206  999 אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
28.0  84999 א  אבותמשנה
1.7  5    רבי חנניהאבותמשנה
42.71.01.240999 ח  ברכותמשנה
46.80.51.252999 א  חגיגהמשנה
17.7  53999 ב  חגיגהמשנה
86.42.01.6# 72999 א  סוכהמשנה
84.32.01.2# 79999 ב  סוכהמשנה
80.82.00.4# 101999 ג  סוכהמשנה
50.01.50.4# 79999 ד  סוכהמשנה
64.01.50.4# 101999 ה  סוכהמשנה
388.8 1.7432  999  סוכהמשנה
3.7  11ז א  קידושיןמשנה
0.5  2     בורא נפשותסדור
2.5  10     על המחיהסדור
0.7  2    י' בני בנימיןN11רשימות
3.3  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
4.7  7  א1st 7 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)