משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Serebryanski, משה
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:799.8
Lines:1034
מסכתות:2
פרקים משניות:14
משניות:106


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
32.61.00.162999 מט   ברכת יעקב
4.80.50.112  לב א) ראשון א-ו האזינו
4.80.50.112  לב ב) שני ז-יב האזינו
4.80.50.112  לב ג) שלישי יג-יח האזינו
2.0  8  לביא-ידכי תשאשמותחומש
5.0  20  לדא-יכי תשאשמותחומש
15.01.0 30     999י"ב פסוקים
14.5  58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5א ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ב ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.8  7ג ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.5  10ד ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.3  5ה ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.8  3ו ב אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.5  6א א  אבותמשנה
1.0  4ב א  אבותמשנה
1.5  6ג א  אבותמשנה
1.5  6ד א  אבותמשנה
5.7# 1.00.4# 57999 א  ברכותמשנה
5.3# 1.00.4# 53999 ב  ברכותמשנה
3.4# 1.00.4# 34999 ג  ברכותמשנה
510.82.01.9417  999  ברכותמשנה
74.11.01.878999 ה  זבחיםמשנה
19.50.51.0# 52999 א  חגיגהמשנה
9.30.50.2# 53999 ב  חגיגהמשנה
42.8  171  999  חגיגהמשנה
22.8 0.465999 א  שבתמשנה
2.5  10א ב  שבתמשנה
3.8  15ב ב  שבתמשנה
1.8  7ג ב  שבתמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)