משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Serebryanski, יוסף שמואל
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:689.2
Lines:918
מסכתות:1
פרקים משניות:10
משניות:83


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
51.71.00.562999 מט   ברכת יעקב
15.0  45:כט א1st 45 lines קדושיןגמרא
15.3  46.כט אlast 46 lines קדושיןגמרא
6.3  19:כט אדכתיברש"יקדושיןגמרא
74.51.00.686  לב  999האזינו
25.01.00.530     999י"ב פסוקים
1.3  4א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.0  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.7  5ג א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
1.7  5ד א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
2.0  6א א  אבותמשנה
1.3  4ב א  אבותמשנה
2.0  6ג א  אבותמשנה
2.0  6ד א  אבותמשנה
2.7  8ה א  אבותמשנה
1.3  4ו א  אבותמשנה
49.41.01.6# 57999 א  ברכותמשנה
24.71.00.4# 53999 ב  ברכותמשנה
10.20.50.4# 34999 ג  ברכותמשנה
42.71.02.2# 40999 ד  ברכותמשנה
33.01.02.0# 33999 ה  ברכותמשנה
17.31.0 # 52999 ו  ברכותמשנה
   # 47999 ז  ברכותמשנה
45.31.02.4# 40999 ח  ברכותמשנה
   # 61999 ט  ברכותמשנה
139.0  417  999  ברכותמשנה
93.61.01.678999 ה  זבחיםמשנה
1.7  5ו א  כליםמשנה
1.3  4ז א  כליםמשנה
4.7  14ח א  כליםמשנה
3.3  10א א  סוכהמשנה
1.7  5ב א  סוכהמשנה
1.3  4ג א  סוכהמשנה
3.3  10א א  ראש השנהמשנה
2.3  7ב א  ראש השנהמשנה
1.3  4ה א  ראש השנהמשנה
1.0  3ז ד  ראש השנהמשנה
3.3  10א ב  שבתמשנה
1.3  4ו טז  שבתמשנה
2.7  4  א1st 4 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)