משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Shusterman, לוי יצחק
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1847.8
Lines:2705
מסכתות:4
פרקים משניות:23
משניות:243
פרקים תניא:11


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
24.81.0 62999 מט   ברכת יעקב
34.41.0 86  לב  999האזינו
12.01.0 30     999י"ב פסוקים
0.8  4א א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
0.6  3ב א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
 # 0.5 # 84999 א  אבותמשנה
   # 12א ב  אבותמשנה
   # 10ב ב  אבותמשנה
   # 4ג ב  אבותמשנה
   # 11ד ב  אבותמשנה
   # 6ה ב  אבותמשנה
   # 3ו ב  אבותמשנה
355.01.5 710  999  אבותמשנה
291.91.51.0417  999  ברכותמשנה
29.60.50.478999 ה  זבחיםמשנה
85.51.5 171  999  חגיגהמשנה
 # 0.5 # 72999 א  סוכהמשנה
 # 0.5 # 79999 ב  סוכהמשנה
   # 2ז ד  סוכהמשנה
216.01.5 432  999  סוכהמשנה
3.2  16א ג  סנהדריןמשנה
1.6  8ב ג  סנהדריןמשנה
1.8  9ג ג  סנהדריןמשנה
2.4  12ד ג  סנהדריןמשנה
0.8  4ה ג  סנהדריןמשנה
1.8  9ז ג  סנהדריןמשנה
0.4  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.4  2    גדולה תשובהP33פתגמים
1.2  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
113.42.01.563999 א  פרק אתניא
48.01.0 60999 ב  פרק בתניא
49.02.00.535999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
67.22.0 56999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
68.42.0 57999 י  פרק יתניא
44.42.0 37999 יא  פרק י"אתניא
96.02.0 80999 יב  פרק י"בתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)