משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, שאול
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:741.8
Lines:943
מסכתות:1
פרקים משניות:12
משניות:101


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
9.10.50.412  לב א) ראשון א-ו האזינו
4.8  12  לב ב) שני ז-יב האזינו
1.2  3  כרש"י י"אויראבראשיתחומש
15.2  38  כבא-י"טויראבראשיתחומש
24.01.0 30     999י"ב פסוקים
33.6  84999 א  אבותמשנה
9.1# 1.00.4# 57999 א  ברכותמשנה
8.5# 0.50.4# 53999 ב  ברכותמשנה
5.4# 0.50.4# 34999 ג  ברכותמשנה
6.4# 0.50.4# 40999 ד  ברכותמשנה
5.3# 0.50.4# 33999 ה  ברכותמשנה
   # 52999 ו  ברכותמשנה
11.3 0.6# 47999 ז  ברכותמשנה
6.4# 0.50.4# 40999 ח  ברכותמשנה
9.8# 0.50.4# 61999 ט  ברכותמשנה
417.01.5 417  999  ברכותמשנה
57.61.0 72999 א  סוכהמשנה
63.21.0 79999 ב  סוכהמשנה
2.8  7א ג  סוכהמשנה
2.0  5ב ג  סוכהמשנה
2.0  5ג ג  סוכהמשנה
2.4  6ד א  ראש השנהמשנה
1.6  4ה א  ראש השנהמשנה
1.6  4ג א  תעניתמשנה
1.3  5    אלקינו ולאקי אבותינושבתסדור
1.0  4    ולא נתתושבתסדור
1.0  4    ושמרושבתסדור
1.0  4    ישמח משהשבתסדור
0.8  3    ישמחו במלחותךשבתסדור
30.0  120    999שמונה עשרהסדור
3.0  12     שש זכירותסדור
0.8  3    אלקינותחנוןסדור
1.3  5    אשמנותחנוןסדור
0.8  3    ויעברתחנוןסדור
0.5  2    סרנו ממצותיךתחנוןסדור


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)