משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

פרקים משניות
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס


Alphabetical Listing
1Adelist, אהרון מענדל
ברכות ח  
5Adelist, אליעזר
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
סוכה א 1.0
ראש השנה א  
7Adelist, מרדכי
סוכה א 0.5
סוכה ג  
1Ajzenszmidt, יוסף
ראש השנה א 0.5
1Aron, עקיבא
סוכה א 1.0
2Avtzon, אליעזר
סוכה א-ב 1.0
6Avtzon, בן-ציון
ברכות א 1.0
ברכות ב-ה 0.5
סוכה א 1.0
1Balbin, צבי יהודה
פסחים י 0.5
2Blecher, שניאור זלמן
ברכות ד  
ברכות ח  
17Bloch, אהרון
ברכות א-ב  
ברכות ג  
ברכות ד-ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
יומא א 0.5
מגילה א-ג  
ראש השנה א-ב  
ראש השנה ג 1.0
ראש השנה ד  
1Bloch, יאיר
ברכות א  
6Broh, אשר
אבות א 0.5
ברכות א-ב 1.0
ברכות ד 0.5
סוכה א-ב 0.5
6Broh, בצלא-ל
ברכות א 0.5
ברכות ב  
ברכות ג 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח 1.0
2Broh, שניאור
ברכות ו 0.5
ברכות ח 0.5
1Broner, שמשון
אבות א  
7Goldshmeidt, בנימין
ברכות ד  
סוכה א 1.0
פסחים א  
ראש השנה א-ג  
ראש השנה ד  
1Gordon, בנימין ליפמאן
ברכות ח 0.5
19Gordon, מנחם מענדל
אבות א 1.0
ברכות ד-ה 1.0
ברכות ח 1.0
חגיגה ב 1.0
יומא ח 1.0
מגילה א 0.5
מגילה ב  
סוכה א 1.0
סוכה ב-ג  
פסחים א 1.0
ראש השנה א-ד  
שבת טז  
תמיד ה 1.0
תמיד ו  
12Gorelik, שלום
אבות א 1.0
ברכות א  
יומא א 1.0
סוכה א 0.5
6Graj, שמואל
ברכות ח 1.0
סוכה א 0.5
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד  
14Groner, יוסף
אבות א 1.0
ברכות א  
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד  
1Groner, לוי מנחם מענדל
ברכות א 0.5
1Grosbaum, 'שמעי
סוכה א  
1Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
2Gutnick, אשר
ברכות ח 0.5
זבחים ה  
2Heidingsfeld, זלמן
סוכה א 1.0
סוכה ב 0.5
46Heidingsfeld, לוי
זבחים ה 1.0
2Jedwab, חיים שמואל
ברכות א  
זבחים ה  
2Jedwab, יוסף
זבחים ה  
סוכה א  
2Kaminetsky, דוד
ברכות ד  
ראש השנה ד  
4Kaminetsky, ראובן
ראש השנה א-ב 1.0
ראש השנה ג-ד 0.5
1Klein, אברהם אשר
ברכות ח 0.5
3Klein, ראובן
סוכה א  
סוכה ב 0.5
סוכה ג  
4Klein, שלום בער
אבות א 1.0
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
סוכה ג 0.5
1Kluwgant, איסר
סוכה א 1.0
9Krasnjanski, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
ראש השנה א  
ראש השנה ג  
1Krinsky, 'שמעי
ברכות ח 1.0
66Lebenholc, ישרא-ל ברוך
זבחים ה 0.5
סנהדרין ג 0.5
תמיד א-ב  
תענית ב  
1Lever, אליעזר
ברכות ח 0.5
1Levin, ישרא-ל
ברכות א 0.5
1Liberow, לוי יצחק
סוכה א 0.5
1Mochkin, Ari
סוכה א 0.5
2Moshel, אהרון
אבות א  
ברכות ח  
2Moshel, נתנא-ל
אבות א-ב 0.5
3Raskin, מענדל
ברכות א 1.0
ברכות ח  
זבחים ה  
9Rosenfeld, חנוך
אבות א 1.0
ברכות ג-ו  
ברכות ח  
מגילה א  
סוכה א 1.0
ראש השנה א  
2Sabbah, ברוך
אבות א  
ברכות ח  
9Sabbah, מנחם
אבות א  
ברכות ח 1.0
חגיגה א 0.5
חגיגה ב  
סוכה א-ג 2.0
סוכה ד-ה 1.5
1Schonberger, שמואל
מגילה א  
10Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות א-ב 1.0
ברכות ג 0.5
ברכות ד-ו 1.0
ברכות ז  
ברכות ח 1.0
ברכות ט  
זבחים ה 1.0
5Serebryanski, לוי
ברכות ב-ה  
ברכות ח  
14Serebryanski, משה
ברכות א-ג  
זבחים ה 1.0
חגיגה א-ב 0.5
שבת א  
23Shusterman, לוי יצחק
אבות א  
זבחים ה 0.5
סוכה א-ב  
5Silcove, שמואל
אבות א-ד 0.5
ראש השנה א 1.0
2Super, שמואל
ברכות ב 0.5
סוכה א 1.0
3Susskind, בנימין לייב
חגיגה א  
10Szmerling, דוד לייב
אבות א 1.0
ברכות א 1.0
ברכות ח 1.0
ראש השנה א  
6Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
בבא קמא א-ו 1.0
1Waks, אברהם שלום
אבות א  
1Waks, חיים שמחה
ברכות ח  
5Waks, 'יהודה חנני
אבות א  
ברכות ה 1.0
ברכות ח 1.0
זבחים ה 1.0
תמיד ה  
4Werdiger, ברוך
ברכות א 1.0
ברכות ג  
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
19Wolf, מנשה
אבות א 0.5
ברכות א  
ברכות ב-ג  
ברכות ד  
ברכות ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
סוכה א  
סוכה ב-ג  
סוכה ד-ה  
ראש השנה א  
ראש השנה ב  
ראש השנה ג  
ראש השנה ד  
12Wolf, שאול
אבות א  
ברכות א  
ברכות ב-ה  
ברכות ו-ז  
ברכות ח-ט  
סוכה א-ב 1.0
Numerical Order
66Lebenholc, ישרא-ל ברוך
זבחים ה 0.5
סנהדרין ג 0.5
תמיד א-ב  
תענית ב  
46Heidingsfeld, לוי
זבחים ה 1.0
23Shusterman, לוי יצחק
אבות א  
זבחים ה 0.5
סוכה א-ב  
19Gordon, מנחם מענדל
אבות א 1.0
ברכות ד-ה 1.0
ברכות ח 1.0
חגיגה ב 1.0
יומא ח 1.0
מגילה א 0.5
מגילה ב  
סוכה א 1.0
סוכה ב-ג  
פסחים א 1.0
ראש השנה א-ד  
שבת טז  
תמיד ה 1.0
תמיד ו  
19Wolf, מנשה
אבות א 0.5
ברכות א  
ברכות ב-ג  
ברכות ד  
ברכות ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
סוכה א  
סוכה ב-ג  
סוכה ד-ה  
ראש השנה א  
ראש השנה ב  
ראש השנה ג  
ראש השנה ד  
17Bloch, אהרון
ברכות א-ב  
ברכות ג  
ברכות ד-ה  
ברכות ו  
ברכות ז  
ברכות ח  
ברכות ט  
יומא א 0.5
מגילה א-ג  
ראש השנה א-ב  
ראש השנה ג 1.0
ראש השנה ד  
14Groner, יוסף
אבות א 1.0
ברכות א  
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד  
14Serebryanski, משה
ברכות א-ג  
זבחים ה 1.0
חגיגה א-ב 0.5
שבת א  
12Gorelik, שלום
אבות א 1.0
ברכות א  
יומא א 1.0
סוכה א 0.5
12Wolf, שאול
אבות א  
ברכות א  
ברכות ב-ה  
ברכות ו-ז  
ברכות ח-ט  
סוכה א-ב 1.0
10Serebryanski, יוסף שמואל
ברכות א-ב 1.0
ברכות ג 0.5
ברכות ד-ו 1.0
ברכות ז  
ברכות ח 1.0
ברכות ט  
זבחים ה 1.0
10Szmerling, דוד לייב
אבות א 1.0
ברכות א 1.0
ברכות ח 1.0
ראש השנה א  
9Krasnjanski, מנחם מענדל
אבות א 0.5
ברכות ד-ה 0.5
ברכות ח 0.5
סוכה א 0.5
ראש השנה א  
ראש השנה ג  
9Rosenfeld, חנוך
אבות א 1.0
ברכות ג-ו  
ברכות ח  
מגילה א  
סוכה א 1.0
ראש השנה א  
9Sabbah, מנחם
אבות א  
ברכות ח 1.0
חגיגה א 0.5
חגיגה ב  
סוכה א-ג 2.0
סוכה ד-ה 1.5
7Adelist, מרדכי
סוכה א 0.5
סוכה ג  
7Goldshmeidt, בנימין
ברכות ד  
סוכה א 1.0
פסחים א  
ראש השנה א-ג  
ראש השנה ד  
6Avtzon, בן-ציון
ברכות א 1.0
ברכות ב-ה 0.5
סוכה א 1.0
6Broh, בצלא-ל
ברכות א 0.5
ברכות ב  
ברכות ג 0.5
ברכות ד-ה  
ברכות ח 1.0
6Broh, אשר
אבות א 0.5
ברכות א-ב 1.0
ברכות ד 0.5
סוכה א-ב 0.5
6Graj, שמואל
ברכות ח 1.0
סוכה א 0.5
ראש השנה א 1.0
ראש השנה ב-ד  
6Teleshevsky, אהרון עזריא-ל
בבא קמא א-ו 1.0
5Adelist, אליעזר
אבות א 0.5
ברכות ד 0.5
ברכות ח  
סוכה א 1.0
ראש השנה א  
5Serebryanski, לוי
ברכות ב-ה  
ברכות ח  
5Silcove, שמואל
אבות א-ד 0.5
ראש השנה א 1.0
5Waks, 'יהודה חנני
אבות א  
ברכות ה 1.0
ברכות ח 1.0
זבחים ה 1.0
תמיד ה  
4Kaminetsky, ראובן
ראש השנה א-ב 1.0
ראש השנה ג-ד 0.5
4Klein, שלום בער
אבות א 1.0
ברכות ח 0.5
זבחים ה 0.5
סוכה ג 0.5
4Werdiger, ברוך
ברכות א 1.0
ברכות ג  
ברכות ד 1.0
ברכות ח 1.0
3Klein, ראובן
סוכה א  
סוכה ב 0.5
סוכה ג  
3Raskin, מענדל
ברכות א 1.0
ברכות ח  
זבחים ה  
3Susskind, בנימין לייב
חגיגה א  
2Avtzon, אליעזר
סוכה א-ב 1.0
2Blecher, שניאור זלמן
ברכות ד  
ברכות ח  
2Broh, שניאור
ברכות ו 0.5
ברכות ח 0.5
2Gutnick, אשר
ברכות ח 0.5
זבחים ה  
2Heidingsfeld, זלמן
סוכה א 1.0
סוכה ב 0.5
2Jedwab, חיים שמואל
ברכות א  
זבחים ה  
2Jedwab, יוסף
זבחים ה  
סוכה א  
2Kaminetsky, דוד
ברכות ד  
ראש השנה ד  
2Moshel, אהרון
אבות א  
ברכות ח  
2Moshel, נתנא-ל
אבות א-ב 0.5
2Sabbah, ברוך
אבות א  
ברכות ח  
2Super, שמואל
ברכות ב 0.5
סוכה א 1.0
1Adelist, אהרון מענדל
ברכות ח  
1Ajzenszmidt, יוסף
ראש השנה א 0.5
1Aron, עקיבא
סוכה א 1.0
1Balbin, צבי יהודה
פסחים י 0.5
1Bloch, יאיר
ברכות א  
1Broner, שמשון
אבות א  
1Gordon, בנימין ליפמאן
ברכות ח 0.5
1Groner, לוי מנחם מענדל
ברכות א 0.5
1Grosbaum, 'שמעי
סוכה א  
1Gross, הירש צבי
אבות א 1.0
1Klein, אברהם אשר
ברכות ח 0.5
1Kluwgant, איסר
סוכה א 1.0
1Krinsky, 'שמעי
ברכות ח 1.0
1Lever, אליעזר
ברכות ח 0.5
1Levin, ישרא-ל
ברכות א 0.5
1Liberow, לוי יצחק
סוכה א 0.5
1Mochkin, Ari
סוכה א 0.5
1Schonberger, שמואל
מגילה א  
1Waks, אברהם שלום
אבות א  
1Waks, חיים שמחה
ברכות ח  This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)