משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Summary
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס


Totals
73,680:Lines
65,297:Lines (Bonus)
23,589:Lines (Repeat)
162,567:Lines (Total)
53,881:Total Points
Mishnayos Totals
65:מסכתות משניות
519:פרקים משניות
5,460:משניות
Tanya Totals
74:פרקים תניא
4,592:Lines
8,617:Lines (Bonus)
1,766:Lines (Repeat)
14,975:Lines (Total)
Students Participating
197:Anything
71:למדו פרקים
21:למדו מסכתות
Topics Learnt
756:Anything
67:פרקים
19:מסכתותThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)