משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים
ה'תש"ס - ה'תשס"א


Alphabetical Listing
 Adelist, אהרון מענדל
 Adelist, אליעזר
 Ajzensmidt, ברוך שלום
 Ajzensmidt, מנחם מענדל
 Aron, עקיבא
 Ash, Mendy
 Ash, משה
 Blecher, שניאור זלמן
 Bloch, אהרון
 Bloch, יאיר
 Braude, שמעון
 Broh, אשר
 Broh, בצלא-ל
 Broh, שניאור
 Cylich, Yosl
 Gordon, בנימין ליפמאן
 Gordon, יוחנן
 Gordon, ישרא-ל
 Gordon, מנחם מענדל
 Graj, שמואל
 Greenwald, יהודה לייב
 Groner, יוסף
 Gross, הירש צבי
 Gutnick, משה
 Jedwab, חיים שמואל
 Jedwab, יוסף
 Kaminetsky, אברהם
 Kaminetsky, דוד
 Kisilevitch, ישרא-ל
 Klein, שלום בער
 Kluwgant, איסר
 Kluwgant, אשר
 Kluwgant, בנימין
 Krasnjanski, יוסף יצחק
 Krasnjanski, מנחם מענדל
 Krinsky, Mendy
 Lever, אליעזר
 Levin, שמואל
 Liberow, לוי יצחק
 Lipskier, יוסף יצחק
 Mochkin, Yossi
 New, ישרא-ל
 Pinczower, חיים
 Rapp, יצחק
 Raskin, Ari
 Raskin, 'אברהם ישעי
 Raskin, יעקב יוסף
 Raskin, מיכא-ל
 Reicher, יוסף חיים
 Reisenberg, דוד
 Rimler, מנחם מענדל
 Rimler, צבי הירש
 Rosenberg, מרדכי
 Rosenfeld, חנוך
 Rozenfeld, נתן
 Rubin, ארי' דוד
 Sabbah, ברוך
 Serebryanski, יוסף שמואל
 Shusterman, 'שמעי
 Silcove, שמואל
 Super, שמואל
 Susskind, שמעון
 Szmerling, שמעון
 Teleshevsky, יוסף
 Teleshevsky, מענדל
 Wajsbort, Ari
 Wajsbort, דובער
 Waks, חיים שמחה
 Winner, אברהם
 Winner, משה
 Wolf, יוסף
 Wolf, מנשה
 Wolf, שאול


123456789101112 
    Ajzensmidt, ישרא-ל
         Barski, זעליג
          Barski, צבי
    Bendet, Ari
          Bloom, ראובן מיכא-ל
    Broh, ברוך
        Frauman, אדם
           Ginsburng, ישרא-ל
        Goodman, צבי מנחם
        Gordon, מנחם מענדל
     Gross, שלמה
          Gross, לוי
           Gutnick, איסר
           Hammershmidt, Alon
      Herszberg, אברהם
       Kalltman, גבריא-ל
      Krinsky, 'שמעי
          Krinsky, Yossi
 Krinsky, אליעזר
         Lever, ישרא-ל
 Morozov, מרדכי
           Nutovics, ישרא-ל
       Procel, זלמן
           Sheppes, דניא-ל
      Solomon, Yossi
          Super, אברהם
        Szmerling, שניאור זלמן
       Tatarka, Eli
        Tatarka, שמואל
          Teleshevsky, זלמן
        Telshevsky, שלמה
        Wajsbort, אליעזר
 Waks, 'יהודה חנני
 Waks, לוי
    Werdiger, זלמן
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)