משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Adelist, מרדכי
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:549.6
Lines:813
מסכתות:1
פרקים משניות:5
משניות:96
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
426.01.50.5710  999  אבותמשנה
75.62.0 63999 א  פרק אתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)