משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, מנחם
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:661.6
Lines:525
פרקים תניא:9


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
88.22.00.563999 א  פרק אתניא
84.02.00.560999 ב  פרק בתניא
49.02.00.535999 ג  פרק גתניא
87.62.0 73999 ד  פרק דתניא
63.62.0 53999 ה  פרק התניא
67.22.0 56999 ו  פרק ותניא
96.02.0 80999 ז  פרק זתניא
55.22.0 46999 ח  פרק חתניא
70.82.0 59999 ט  פרק טתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)