משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Bloch, אהרון
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:821.8
Lines:2177
מסכתות:4
פרקים משניות:29
משניות:271


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
55.82.00.662999 מט   ברכת יעקב
90.32.01.286  לב  999האזינו
19.51.00.630     999י"ב פסוקים
29.4 0.484999 א  אבותמשנה
0.8  3יא ב  אבותמשנה
1.0  4יב ב  אבותמשנה
2.0  8יג ב  אבותמשנה
1.3  5יד ב  אבותמשנה
0.8  3טו ב  אבותמשנה
1.8  7טז ב  אבותמשנה
1.3  5ב ד  אבותמשנה
0.8  3ו ד  אבותמשנה
1.0  4ז ד  אבותמשנה
1.0  4ח ד  אבותמשנה
2.3  9ט ד  אבותמשנה
1.5  6י ד  אבותמשנה
1.0  4יב ד  אבותמשנה
1.0  4יד ד  אבותמשנה
2.3  9טז ד  אבותמשנה
0.3  1כא ד  אבותמשנה
1.0  4ג ה  אבותמשנה
1.3  5ט ט  בבא מציעאמשנה
1.0  4י ט  בבא מציעאמשנה
1.5  6יא ט  בבא מציעאמשנה
7.6 0.4# 76999 ג  ביכוריםמשנה
55.0  220  999  ביכוריםמשנה
31.31.01.2# 57999 א  ברכותמשנה
6.60.5 # 53999 ב  ברכותמשנה
7.70.50.4# 34999 ג  ברכותמשנה
14.01.00.4# 40999 ד  ברכותמשנה
11.61.00.4# 33999 ה  ברכותמשנה
6.50.5 # 52999 ו  ברכותמשנה
11.81.0 # 47999 ז  ברכותמשנה
10.01.0 # 40999 ח  ברכותמשנה
7.60.5 # 61999 ט  ברכותמשנה
104.3  417  999  ברכותמשנה
20.81.00.6# 52999 א  יומאמשנה
141.0  564  999  יומאמשנה
20.8  83999 א  מגילהמשנה
10.3  41999 ב  מגילהמשנה
15.0  60999 ג  מגילהמשנה
1.3  5ח ב  מעשר שנימשנה
2.5  10ט ב  מעשר שנימשנה
1.3  5י ב  מעשר שנימשנה
1.3  5א ג  מעשר שנימשנה
2.5  10א א  סוכהמשנה
1.3  5ב א  סוכהמשנה
1.0  4ג א  סוכהמשנה
2.0  8ד א  סוכהמשנה
1.8  7א ג  סוכהמשנה
0.8  3א ד  סוכהמשנה
0.8  3ב ד  סוכהמשנה
0.8  3ג ד  סוכהמשנה
0.5  2ז ד  סוכהמשנה
9.0  36999 א  פאהמשנה
1.3  5א י  פסחיםמשנה
1.0  4ב י  פסחיםמשנה
11.40.50.2# 65999 ג  ראש השנהמשנה
   # 77999 ד  ראש השנהמשנה
76.3  305  999  ראש השנהמשנה
1.5  6ד יא  שבתמשנה
1.5  6ה יא  שבתמשנה


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)