משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Kaminetzky, אליהו
ה'תש"ס - ה'תשס"א

Total Points:3250.8
Lines:2022
פרקים תניא:32


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
113.43.00.563999 א  פרק אתניא
108.03.00.560999 ב  פרק בתניא
63.03.00.535999 ג  פרק גתניא
116.83.0 73999 ד  פרק דתניא
84.83.0 53999 ה  פרק התניא
89.63.0 56999 ו  פרק ותניא
128.03.0 80999 ז  פרק זתניא
73.63.0 46999 ח  פרק חתניא
94.43.0 59999 ט  פרק טתניא
97.63.0 61999 טו  פרק ט"ותניא
105.63.0 66999 טז  פרק ט"זתניא
91.23.0 57999 י  פרק יתניא
59.23.0 37999 יא  פרק י"אתניא
128.03.0 80999 יב  פרק י"בתניא
132.83.0 83999 יג  פרק י"גתניא
97.63.0 61999 יד  פרק י"דתניא
59.23.0 37999 יז  פרק י"זתניא
80.03.0 50999 יח  פרק י"חתניא
113.63.0 71999 יט  פרק י"טתניא
115.23.0 72999 כ  פרק כתניא
70.43.0 44999 כא  פרק כ"אתניא
70.43.0 44999 כב  פרק כ"בתניא
129.63.0 81999 כג  פרק כ"גתניא
142.43.0 89999 כד  פרק כ"דתניא
105.63.0 66999 כה  פרק כ"התניא
99.23.0 62999 כו  פרק כ"ותניא
112.03.0 70999 כז  פרק כ"זתניא
67.23.0 42999 כח  פרק כ"חתניא
211.23.0 132999 כט  פרק כ"טתניא
102.43.0 64999 ל  פרק לתניא
140.83.0 88999 לא  פרק ל"אתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)